วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ผู้ว่าฯ​ ขอนแก่น Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ล็อตแรก แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

07 เม.ย. 2021
226

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64/ที่ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา โรงพยาบาลขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น​ พร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่​ 7 ทำพิธีเปิดการ Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น พร้อมรับก ตามที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10,000 โดส พร้อมทั้งให้กำลัใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

จังหวัดขอนแก่นเป็น 1 ใน 8 จังหวัด​ ที่ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก​ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำมาพื้นฟูเศรษฐกิจในระยะที่ 1 เดือนมษายน 256 จำนวน 10,000 โด๊ส เป็นยี่ห้อ Sinovac(ชิโนแวค) จากประเทศจีน โดยผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนจะให้ 1 ราย ต่อ 2 โดส จำนวน 5,000 ราย กำหนดให้สถานบริการที่มีความพร้อมดำเนินการฉีดกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จ​ 9 แห่ง ในระหว่างวันที่ 7- 9 เมษายน​ 2564ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนควินทร์ โรงพยาบาลชุมแพ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดชอนแก่น โรงพยาบาลพล โรงพยาบาลบ้านไผ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน​ โรงพยาบาลน้ำพอง กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวันชุดแรก คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนในเดือนมิถุนายน 2564 จังหวัดขอนแก่นจะได้รับวัคซีนอีกจำนวน 200,000 โดส เป็นวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า โดยระยะที่ 2 จะนำมาฉีดให้แก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวซ้องอื่นๆ ซึ่งจะเน้นฉีดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามความสมัครใจ และประชาชนตามลำดับกลุ่มเสี่ยงมากเสี่ยงน้อย

https://bpicc.com/i/awYlpU

ดร.สมศักดิ์​ จังตระกุล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น​ เปิดเผยภายหลังการเข้ารับวัคซีน covid-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ว่า จากการที่ จังหวัดขอนแก่น​ เป็นพื้นที่ที่จะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจให้รีบกลับคืนมาเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมสัมมนา จึงได้รับการจัดสรรวัคซีนมาจำนวน 10,000 โด๊ส ซึ่งสามารถฉีดได้เพียง 5,000 คน เนื่องจาก 1 คน​ ต้องฉีด 2 โดส โดยมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรผู้ที่เข้ารับการฉีด โดยใช้กรอบของส่วนกลางเป็นสำคัญ และบริบทของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังนั้น​ ผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้​ นอกจากจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล​ สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เป็นด่านหน้าในการผจญกับโควิค-19 ยังมีบางส่วนที่ได้รับการฉีดวัคซีนคือ​ กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ ซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้าในการรับแขกบ้านแขกเมือง และให้บริการแก่คนในเมืองด้วย นอกจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมบางส่วน นอกจากนี้ยังต้องแบ่งไปส่วนที่สนับสนุนในการควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาด ทั้งช่วงที่ 1 เดือนมีนาคม 2564 และช่วงที่ 2 เดือนมิถุนายน 2564 ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สถานีรถไฟขอนแก่น สถานี บขส.หรือท่าอากาศยาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ส่งมอบสิ่งของให้แก่หมู่บ้านต่างๆ จะมีการแบ่งปันเพื่อให้ได้รับวัคซีนครอบคลุมในทุกกลุ่มอาชีพมากที่สุด​ รวมถึงสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ประชาชนในส่วนภูมิภาคจะได้รับรู้ว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้มีความอันตรายยุ่งยากแต่ประการใด เพียงแต่ต้องมีการเตรียมตัวและข้อมูลให้พร้อม ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบการเตรียมระบบทั้งหมดด้วย สำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีนในวันนี้ ใช้ระบบเดียวกับที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้8 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียน (ทำบัตร) ขั้นตอนที่ 2 การชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตขั้นตอนที่ 3 การคัดกรอง ซักประวัติประเมินความเสี่ยง และลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกนไลน์ “หมอพร้อม” ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีน และขั้นตอนที่ 8 ประเมินความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์​

ในการฉีดวัคซีนครั้งนี้จะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มกระบวนการลงทะเบียนขั้นตอนการฉีดวัคซึนประมาณ 5-7 นาที​ ต่อคน พักสังเกตอาการอีก 30 นาที ในระหว่างการสังเกตอาการจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ สังเกต และสอบถามอาการผู้ได้รับวัคซีนเป็นระยะ ส่วนการประเมินผลหลังการฉีดวัคซีน แบ่งเป็นหลังการฉีดวัคซีนทันที และประเมินผลที่ระยะเวลา 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน หลังการได้รับวัคน โดยบันทึกการประเมินในไลน์ “หมอพร้อม”

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น

Loading