วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

จังหวัดขอนแก่นแถลงข่าว“เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น” 64

08 เม.ย. 2021
299

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 16.30น. / ที่ โรงแรมอวานีขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทสไทย สำนักงานของแก่นเป็นเจ้าภาพจัดงานแถลงข่าว สงกรานต์ขอนแก่น 64 “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น” ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจาก ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานและกล่าวถึงความพร้อมการจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยบูรณาการทุกภาคส่วน สำหรับจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2564 นี้ ซึ่งมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึง การจัดงานสงกรานตํในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยยึดมาตรการ(OMHTT) คุมเข้มทางสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น , นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น กล่าวถึง การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ “สงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing ยิ่งกว่าเดิม” , นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึง แนวทางสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2564 ” สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ” และการจัดกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น ,รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง ความเป็นมาและแนวคิดการจัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น (หลวงพ่อพระลับ) , นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึง ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นห้วงเทศกาลสงกรานต์ ขอนแก่น ปี 2564 นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้กล่าวถึง เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดกิจกรรมการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ย้อนสงกรานต์วันวาน ยุค New normal” กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 8-13 เมษายน 2564 ณ บริเวณบึงแก่นนคร

โดยมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ วันที่ 8 – 12 เมษายน 2564 ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนครเวลา 09. 00 น. พิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปจากวัดในเขตเทศบาล 20 คุ้มวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเวลา 09. 00 น. กิจกรรมการละเล่นวิถีไทย*วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 06.30น. ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์เวลา 09.00น. ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร พิธีขอพรผู้สูงอายุ เวลา 10.00 น. ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร พิธีเปิด “กิจกรรมตบประทาย (ก่อพระทราย) ”เวลา 11.00 น. ณ ด้านหน้าโฮงมูนมังขอนแก่น พิธีเปิด ”กิจกรรมวันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน”และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนครทุกวัน โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้น ณ บริเวณบึงแก่นนครจากสถานการณ์การแพร่ระบาดสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้งดการจัดกิจกรรมถนนข้าวเหนียว, งดการแสดงมหรสพพื้นบ้าน (หมอลำ) และคอนเสิร์ต,งดการจัดกิจกรรมรำวงย้อนยุค รวมทั้ง ขบวนแห่สงกรานต์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) หรือศบค. กำหนดไว้ คืองดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก, งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เล่นสาดน้ำ , งดการจัดคอนเสิร์ต, งดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิดทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดงานตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น อย่างเคร่งครัด เช่น จัดบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือคัดกรองอาการป่วยของผู้เข้าร่วมงาน, ให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย, จัดให้มีที่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์, การให้ลงทะเบียนหรือสแกน QR Code แพลตฟอร์มไทยชนะหรือหมอชนะ, การจัดพื้นที่โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมงานให้เหมาะสม

ทางด้าน นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานขอนแก่น ได้เปิดเผยว่า”อีกกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร ขบวนแห่พระศรีสัตนาคนหุต (หลวงพ่อพระลับ) จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปยังวัดธาตุ พระอารามหลวงในวันที่ 9 เม.ย. 64 การสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เมืองขอนแก่น การละเล่นพื้นบ้าน ตบประทาย ก่อเจดีทราย พิธีเสียเคราะห์ หรือสะเดาะเคราะห์ ณ วัดไชยศรี ในวันที่ 13 เม.ย. 2564 และการแสดงศิลปะวัฒนธรรม“สงกรานต์จังหวัดขอนแก่น มีความโดดเด่นของกิจกรรมที่หลากหลาย ผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม ท้องถิ่นแบบผสมผสานในมิติทางศาสนา และสงกรานต์แบบดั้งเดิม รูปแบบกิจกรรมสงกรานต์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 เน้นแก่นแท้วัฒนธรรมประเพณี และเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่น ในมาตรการคุมเข้มของ สาธารณสุข ภายใต้โครงการ เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น “สงกรานต์ ริน รส พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมในกิจกรรมวันสงกรานต์ขอนแก่นดังกล่าว

Loading