วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี หรือรางวัลธรรมาภิบาล

19 เม.ย. 2021
232

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี หรือรางวัลธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทโดดเด่น นวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน รอบที่ 2 โดยมี นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ,นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน , นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม , นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้หารือร่วมกัน เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการตรวจประเมิน รอบที่ 2 โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้นำเสนอ 5 โครงการ ภายใต้ขอบเขต ‘คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” คือ 1.อิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน 2.ขอนแก่นเมืองใจดี การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (ขอนแก่นเมืองใจดี) 3.การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ 4.ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ 5.กองทุนทำความดี ซึ่งคณะกรรมการจะมีกำหนดการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะมีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในลำดับต่อไป

Loading