วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

ไทวัสดุ เดินหน้าให้บริการเคียงข้างประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน อย่างเคร่งครัด สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

18 เม.ย. 2020
240

ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นวงกว้าง ทั้งลูกจ้างและผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ ไทวัสดุ ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย พร้อมยืนหยัดเคียงคู่พนักงาน เพื่อนคู่ค้าและประชาชน

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน ในกลุ่มเซ็นทรัล ผู้ดำ เนินธุรกิจ ไทวัสดุ เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน ไทวัสดุยังคงเปิดให้บริการอยู่ 23 สาขาทั่วประเทศ ด้วยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย ที่จะสามารถเข้าถึงสินค้าเพื่อการใช้งานได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะสินค้าในหมวดเครื่องมือที่จำเป็น, สินค้าเพื่อการซ่อมบำรุง, สินค้าเพื่อการรักษาความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้เรามีการจำกัดพนักงานเข้าทำงานอย่างเหมาะสม และยึดถือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด”

โดยไทวัสดุ ได้มีมาตรการและข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เริ่มจากกำหนดจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน ณ บริเวณทางเข้า-ออก พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนล้างมือด้วยน้ำและสบู่เหลวก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มีการเพิ่มเจลแอลกอฮอล์เตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆมากขึ้น และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้พนักงานสวมใส่ทุกครั้ง รวมถึงในพื้นที่ที่มีการใช้งานร่วมกัน เรามีมาตรการเพิ่มความถี่การทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัส, ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เน้นการจัดการบริการตามหลักระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร จุดนั่งรับประทานอาหาร เว้นระยะนั่ง 1 เมตร และ สลับฟันปลาไม่ให้มีจุดนั่งตรงกันแบบหันหน้าเข้าหากัน เป็นต้น

หากมีพนักงานคนใดที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือไม่ผ่านการคัดกรองตามขั้นตอนก่อนเข้าทำงาน บริษัทจะไม่อนุญาตให้พนักงานคนนั้นเข้าปฏิบัติงาน และกักตัวเฝ้าระวังอาการตามข้อปฏิบัติของสาธารณสุข พร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งเรามีสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกคน

ในส่วนการบริการลูกค้า พื้นที่ของแผนกบริการลูกค้า จัดให้มีแผงกั้นระหว่างลูกค้าและ พนักงาน หรือ ให้พนักงานใส่ Face Shield พร้อมทั้งมีการดูแลผู้อาวุโสแยกจากจุดปกติ โดยจัดให้พนักงานเป็นผู้ให้บริการ และ ดำเนินการเข้าคิวแทนลูกค้า เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว ได้ถูกนำมาใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ภาวะวิกฤตินี้ ผ่านพ้นไปโดยเร็ว รวมถึง มาตรการด้านราคาสินค้า ที่ไทวัสดุเอง มีการตรึงราคาสินค้า จำหน่ายในราคาพิเศษ มีมาตรฐานราคา ที่แน่นอน ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา แม้เป็นกลุ่มสินค้าที่มีความต้องการสูงอย่างเช่น กลุ่มสินค้าหน้ากาก น้ำยา เจล แอลกอฮอล์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพ ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

 474 total views,  1 views today