วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ.-บมจ.ปตท สนับสนุนแอลกอฮอล์ 70% เพื่อนำไปใช้ป้องกันโควิด-19 ให้กับ รพ.สต. 9,863 แห่งทั่วประเทศ

18 เม.ย. 2020
353

กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ.-บมจ.ปตท สนับสนุนแอลกอฮอล์ 70% เพื่อนำไปใช้ป้องกันโควิด-19 ให้กับ รพ.สต. 9,863 แห่งทั่วประเทศ เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

วันนี้ (17 เม.ย. 2563) เวลา 12.20 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงมาตรการของกระทรวงพลังงานในการช่วยเหลือ ในส่วนของแอลกอฮอล์สนับสนุนการผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับภาคประชาชน และโรงพยาบาล ตลอดจนบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ต้องใช้แอลกอฮอล์ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ความต้องการในการใช้แอลกอฮอล์เพิ่มสูงขึ้นมากทั้งภาคประชาชนและภาคสาธารณสุขทั้งหมด ซึ่งการเข้าถึงแอลกอฮอล์ก็ยังมีความไม่สะดวก โดยการดำเนินการที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ในการปลดล็อคเอทานอล ซึ่งปกติแล้วจะนำมาใช้กับภาคพลังงาน ให้นำมาใช้ในการป้องกันโควิด-19 โดยกระทรวงพลังงานได้ยกเลิกการขออนุญาตที่จะต้องนำเอทานอลจากโรงงานเอทานอล ให้สามารถดำเนินการโดยตรงผ่านกรมสรรพสามิต และให้นำปริมาณเอทานอลสำรองที่มีอยู่มาก มาใช้ในการป้องกันโควิด-19 ทั้งในการผลิตเจลล้างมือและเพื่อทำความสะอาด

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเข้าถึงแอลกอฮอล์ของหน่วยงานสาธารณสุข และการดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชนให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น กระทรวงพลังงานโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อกระจายให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ เพื่อไปใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ หรือเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยจะดำเนินการจัดหาแอลกอฮอล์ 70% ส่งให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งหมด 9,863 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณการจัดส่งเฉลี่ยที่ 20 ลิตรต่อโรงพยาบาล ทุก 6 วัน เป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งจะทยอยจัดส่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้สาธารณสุขจังหวัดกระจายต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป โดยประชาชนที่มีความต้องการขอรับแอลกอฮอล์ส่วนหนึ่งไปใช้ สามารถติดต่อยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ทั่วประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวคาดว่า แอลกอฮอล์ที่จัดหาให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั้น จะช่วยส่งเสริมกำลังให้กับองค์กรด้านสาธารณสุข ดูแลประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ที่จะต่อสู้และป้องกันปัญหาโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น โดยความร่วมมือในครั้งนี้คือการเปลี่ยนวัตถุดิบด้านพลังงาน เป็นความห่วงใยเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงแอลกอฮอล์ มีโอกาสเข้าถึงแอลกอฮอล์ได้มากขึ้น เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว จะได้ช่วยดูแลตัวเองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงพลังงานมีความห่วงใย และหวังว่าการดำเนินการในครั้งนี้ของกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) จะช่วยเป็นเครื่องมือในการป้องกันโรคโควิด-19 ให้สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

Loading