วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

คณะที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ มอบชุดต้นแบบนาฬิกาติดตามผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงแก่โรงพยาบาลราชวิถี มุ่งมั่นช่วยยับยั้งโควิด-19

21 เม.ย. 2020
780

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายธนัตถ์ ศรุติอังกูร นายภูมิพัส พัธโนทัย ได้มอบนาฬิกาต้นแบบ และสนับสนุนงานนวัตกรรมนาฬิกาติดตามผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือ PUI ( Patient Under Investigation ) ตลอดจนหน้ากากอนามัย( Surgical Mask ) จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย ผศ.นพ.สถิตย์ นิรมิตมหาปัญญา หัวหน้างานนวัตกรรมและหัวหน้าห้องตรวจโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19 ) และ นายทักษพล ทองดี ทีมวิจัยนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

งานวิจัยนวัตกรรมต้นแบบนี้เป็นผลงานจากกรอบความร่วมมือของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 ก.พ.  ที่ผ่านมา เพื่อสร้างอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับติดตามเก็บค่าข้อมูลทั้ง อุณหภูมิ ,อัตราการเต้นของหัวใจ และออกซิเจนในเลือดอย่างต่อเนื่อง สำหรับจัดส่งข้อมูลเข้าศูนย์วิจัยสถานการณ์โควิด-19 เพื่อประเมินเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่ประกอบด้วยผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากทั้งอยู่ที่โรงพยาบาลและเฝ้าระวังอยู่ที่บ้าน รวมทั้งการศึกษาวิจัยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพยากรณ์กลุ่มที่ไม่แสดงอาการ ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่สามารถเป็นผู้แพร่เชื้อได้  โดยกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ก่อให้เกิดความหวั่นวิตกว่าจะทำให้เกิดการระบาดระลอกที่สองของเชื้อโควิด-19 ดังเช่นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในหลายๆประเทศนอกจากนี้ ยังเป็นอันตรายที่ก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการควบคุมโรคได้

โดย ธนัตถ์ ศรุติอังกูร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในขณะที่สถานการณ์ของโรคโควิด – 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อกำลังอยู่ในเกณฑ์ที่ชะลอตัวลง นวัตกรรมนาฬิกาติดตามผู้ป่วยนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนผ่านจากมาตรการ “กึ่งล็อกดาวน์” เข้าไปสู่มาตรการ “สร้างเสถียรภาพ” ในอนาคต และในวันนี้ยังได้เข้ามอบหน้ากากอนามัยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานอีกจำนวน 10,000 ชิ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ และนับเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับวิกฤตโควิดในขณะนี้ การที่ในหลายๆภาคส่วนให้ความร่วมมือกัน  และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคนไทยด้วยกันจะทำให้เราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ในที่สุด

Loading