วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

จังหวัดขอนแก่นจัดแถลงข่าว ผู้ว่าฯพบสื่อมวลชน ประเด็น แห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่นเสียงแคนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564

26 มิ.ย. 2021
364

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น ณ ห้องมงกุฎเพชร 3 โรงแรมโฆษะขอนแก่น จ่าเอกนาวี แสงฤทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น(แทน) ร่วมแถลงข่าว ผู้ว่าฯพบสื่อมวลชน จัดโดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นโครงการแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่นเสียงแคนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดโครงการแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่นเสียงแคนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 19 – 28 กรกฎาคม 2564 โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีวัฒนธรรม เพื่อความมีเสน่ห์ของเมืองขอนแก่น ประชาชนชาวขอนแก่น มีความรักและภูมิใจในเสน่ห์เมืองขอนแก่น ตลอดจนรักษามรดกทางขนบธรรมเนียมประเพณีชาติอันดีงาม 

1. หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการจัดทำขบวนแห่เทียนพรรษาประกอบด้วย 

  – องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (จัดทำรูปแบบเทียนพรรษาแสดงถึงสถานสำคัญพระธาตุขามแก่นและอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานธรณีขอนแก่น)

– เทศบาลนครขอนแก่น (จัดทำรูปแบบเทียนพรรษาแสดงถึงสถานที่สำคัญพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน(พระมหาธาตุ ๙ ชั้น)และพระคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธพระลับ)

 – เทศบาลเมืองศิลา (จัดทำรูปแบบเทียนพรรษาแสดงถึงสถานที่สำคัญองค์พระประธานพุทธมณฑลอีสานและพุทธมณฑลอีสาน)

 – เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จัดทำรูปแบบเทียนพรรษาแสดงถึงประเพณีผูกเสี่ยวและศิลปะ การทำพานบายศรี

 – เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (จัดทำรูปแบบเทียนพรรษาแสดงถึงวรรณกรรมเรื่องสินไซและศาสนสถานโบสถ์วัดสนวนวารีพัฒนาราม)

  – เทศบาลเมืองชุมแพ (จัดทำรูปแบบเทียนพรรษาแสดงถึง โบราณสถานพระนอนพุทธไสยาสน์ ของดีเมืองชุมแพข้าวทับทิมเมืองชุมแพ ศาลหลักเมืองและแหล่งท่องเที่ยวถ้ำพญานาค)   

  – เทศบาลเมืองเมืองพล (จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองผ้ามัดหมี่และประเพณีฮีต ๑๒)

  – เทศบาลเมืองกระนวน (จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงศิลปะการเป่าแคนและการทำแคน)      

 – สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงโบราณสถานกู่ประภาชัย)            

 2. กำหนดการจัดงาน 

12 ก.ค. 2564            พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ๑๙ – ๒๒ ก.ค.  ๒๕๖๔ เฉลิมฉลองและจัดแสดงต้นเทียนในพื้นที่แหล่งต้นเทียน/อำเภอนั้นๆ

๒๓  ก.ค. ๒๕๖๔           เคลื่อนย้ายต้นเทียนจากพื้นที่แหล่งต้นเทียน/อำเภอ เข้ามายังจังหวัด ขอนแก่น

๒๔  ก.ค.  ๒๕๖๔ พิธีแห่เทียนพรรษาจำนวน ๙ ขบวน ตามเส้นทางที่กำหนดมายังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พิธีเปิดงาน
25 ก.ค.2564   พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน วัดธาตุพระอารามหลวง     

๒๕-๒๘  ก.ค.  ๒๕๖๔    จัดแสดงนิทรรศกาลความรู้เกี่ยวกับเทศกาลเข้าพรรษาและขบวน เทียนพรรษาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชม ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

Loading