วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

โออาร์ สนับสนุน Food for Fighters บริจาคเงินและถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19

ออาร์ สนับสนุน Food for Fighters บริจาคเงินและถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุนทร เชื้อสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ มอบเงินบริจาคและถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 375,000 บาท แก่ นางสาวพัชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food for Fighters “ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ” เพื่อนำไปใช้ซื้อข้าวสารและไข่ไก่ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ และมอบให้ 5 ชุมชนในพื้นที่คลองเตย ร่วมดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายสุนทร เชื้อสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก โออาร์ ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจที่โครงการ Food for Fighters “ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ” ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของบุคลากร อาสาสมัคร ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในชุมชนแออัดและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้มอบเงินบริจาคภายใต้โครงการ “ส่งกำลังใจ .. สู้ไปด้วยกัน” (#ORStayStrongTogether) ให้กับ Food for Fighters “ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ” สำหรับนำไปใช้ซื้อข้าวสาร จำนวน 500 ถุง และไข่ไก่ จำนวน 500 แผง สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ อีกทั้งยังได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนให้ชุมชนในพื้นคลองเตย 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านมั่นคง ชุมชนริมคลองวัดสะพาน ชุมชนวัดไผ่สิงโต ชุมชนพัฒนาใหม่ และชุมชน 70 ไร่ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานพระโขนง คลังน้ำมันพระโขนง และคลังปิโตรเลียมบางจากของโออาร์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 375,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของโออาร์ ที่มุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

“ที่ผ่านมา โออาร์ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ร่วมดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงดูแลความเป็นอยู่ บรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชนและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนบริเวณโดยรอบสถานประกอบการของ โออาร์ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงานต่าง ๆ หรือช่วยดูแลชุมชนและเป็นกำลังใจให้ชุมชน สำหรับชุมชนคลองเตยถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่โออาร์ร่วมดูแลเนื่องจากมีสำนักงานพระโขนงและคลังน้ำมันพระโขนงตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สอดคล้องกับแนวทางดำเนินธุรกิจของโออาร์ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และพร้อมเคียงข้างคนไทยในการสู้ภัยโควิด -19 ไปด้วยกัน” นายสุนทร กล่าวเสริม

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

Loading