วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

ขก.จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเร่งทำความเข้าใจการปรับสูตรการฉีดวัคซีน ตามที่ ศบค.กำหนด ป้องกันเฟคนิวส์ เน้นหนัก บุคลากรด่านหน้า กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรค

ขอนแก่น จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเร่งทำความเข้าใจการปรับสูตรการฉีดวัคซีน ตามที่ ศบค.กำหนด ป้องกันเฟคนิวส์ เน้นหนัก บุคลากรด่านหน้า กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรค “ชินกร” ระบุชาวพระยืนทุกคนต้องแจ้งเรื่องการส่งตัวผ่านระบบสาธารณสุขให้ถูกต้อง เพื่อจัดระบบการรับ-ส่งผู้ป่วย ตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด

881664

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 ก.ค.2564 ที่ รพ.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น นายชินกร แก่นคง นายอำเภอพระยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของหน่วยบริการวัคซีน รพ.พระยืน ตามแผนการดำเนินงานการให้บริการวัควีนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีประชาชนนที่ได้รับการยืนยันการเข้ารับการฉีดวัคซีนทยอยเดินทางมารับบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด โดย รพ.พระยืน ได้จัดทีมแพทย์และพยาบาล ให้คำแนะนำในการปฎิงัติตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการบริหารจัดการวัคซีนและประโยชน์ของวัคซีนตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนการดำเนินงานในภาพรวม

881665

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การรณรงค์ฉีดวัคซีน สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออำเภอได้ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดและอำเภอ ในการสร้างชุดข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจ เพราะขณะนี้วัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นสิ่งป้องกันเชื้อโควิด และเป็นการป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งวัคซีนที่ อ.พระยืนได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นไปตามสัดส่วนการฉีดในภาพรวมทั้งจังหวัดโดยอำเภอจะเน้นการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะทำงาน ที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลประชาชนที่ได้ลงทะเบียนหมอพร้อม และบุคลากรด่านหน้า รวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค

881685

” การปรับสูตรการฉีดวัคซีน ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค.กำหนด ขณะนี้คณะทำงานได้บูรณาการแผนการดำเนินงานเชิงรุก มีการจัดทำชุดข้อมูลที่ถูกต้องทางการแพทย์ เพื่อที่จะให้ผู้นำชุมชน อสม. และคณะทำงานที่รับผิดชอบ ได้ลงพื้นที่เข้าไปอธิบายให้ประชาชนใด้เข้าใจ และเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานที่กำหนด โดยเน้นหลักในระเบียบ ข้อบังคับ ความถูกต้องตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้กำหนดแนวทางการฉีดวัคซีนซึ่งชุดข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเร่งทำความเข้าใจ แก้ปัญหาข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ ในพื้นที่อย่างเข้มงวด”

นายชินกร กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้ รพ.พระยืนสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่รุนแรงได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันทางอำเภอ ได้ตั้งศูนย์กักตัวในระดับตำบล ที่จะเป็นการทำงานด่านหน้าที่สำคัญที่ผู้นำชุมชน จะช่วยตรวจสอบการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ มีการจัดลงข้อมูลและตรวจสอบเอกสารการเดินทางต่างๆ และนำส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทำการประเมิน และบริหารจัดการในภาพรวม โดยเฉพาะคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 13 จังหวัดตามประกาศ ที่ ศบค. และจังหวัดกำหนด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะร่วมกับ อสม. และ ทีมแพทย์ พยาบาล จาก รพสต. ทุกตำบลเมื่อมีคนเข้ามาในหมู่บ้่านทุกคนจะได้รับการตรวจสอบคัดกรองจากชุดเคลื่อนที่เร็วทันที เพื่อความปลอดภัยตามาตรการที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและรัดกุม อย่างไรก็ตาม ซักประวัติว่ามาจากที่ไหนมีความเสี่ยงหรือมีใบรับรองการฉีดวัคซีนมาหรือไม่ อย่างไร ก็ตามสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ อ.พระยืน ขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 14 คน ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ขณะที่เตียงสำหรับผู้ป่วยยังคงสามารถรับได้อีกในระดับหนึ่งตามแผนการบริหารจัดการผู้ป่วย ดังนั้นหากคนพระยืนที่อยู่ในพื้นที่คุมเข้ม หรือพื้นที่จังหวัดต่างๆและต้องการกลับมารักษาที่บ้าน ก็ขอให้เข้าสู่ระบบการส่งต่อของกระทรวงสาธารณสุข

881667
881673
sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

 243 total views,  1 views today