วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

การเสวนาออนไลน์ การขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ตำบลดงเมืองแอม ณ บ้านห้วยยางศรีวิไล ตำบลดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

10 ส.ค. 2021
1251

การเสวนาออนไลน์ การขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ตำบลดงเมืองแอม ณ บ้านห้วยยางศรีวิไล ตำบลดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

      เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ชุมชนห้วยยางและห้วยยางศรีวิไล ณ บ้านห้วยยางศรีวิไล หมู่ที่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  ได้มีการจัดกิจกรรมการร่วมเสวนาออนไลน์ประเด็น การขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ตำบลดงเมืองแอม มีนางชลพรรษา รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง เดินทางมาเป็นประธานเปิดการเสวนาในครั้งนี้ ในงานมีปาฐกถาพิเศษจาก ผ.ศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา หัวหน้าโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   นอกจากนั้นภายในงานได้ดำเนินการจัดเวทีเสวนาแบบ Live สด ผ่านเพจเฟสบุ๊ค “แหล่งเรียนรู้ภูมิชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้หัวข้อ “การสร้างความมั่นคงทางอาหารของท้องถิ่นกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง , นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง,นายวิทวัส อาลัยลักษ์ สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง,นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ,นายทวี อรัญญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม ,นายบุญเพ็ง ปัดภัย กำนันตำบลดงเมืองแอม,นายธนชาต ดานุวงศ์ไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ดงเมืองแอม,นายสุรพล เนื่องภัคดี ผู้ใหญ่บ้าน ม.15 ต.ดงเมืองแอม,นายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย  ดำเนินการเสวนาโดย  ดร. ภาสกร บัวศรี ที่ปรึกษาประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ดำเนินรายการ หลังจากนั้นได้มีพิธีเปิดโรงการทำนารวม “ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ” มีกิจกรรมทำนาโยนในแปลงนารวมโรงเรียนห้วยยางสะอาดอีกด้วย

     ชุมชนห้วยยางและห้วยยางศรีวิไล ณ บ้านห้วยยางศรีวิไล หมู่ที่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ถือว่าเป็นอีกชุมชน หนึ่งที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดและอาหารปลอดภัยมากว่า 30 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ.2557 ได้เริ่มกระบวนการการแก้ไขปัญหาการขาดน้ำอุปโภคบริโภคโดยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนประสบผลสำเร็จมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ จากนั้นได้ขยายผลสู่การปลุกพืชผักและอาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชุมชน ผลักดันเป็นธนาคารนอาหาร(Food Bank) สามารถผลิตอาหารปลอดภัยบริโภคในชุมชนอย่างเพียงพอ ที่สำคัญเป็นต้นแบบของการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารและเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาต่อไป

   ด้านนางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวางกล่าวว่า “วันนี้ทุกภาคส่วนได้มาระดมความคิด ความมั่นคงทางอาหารถือว่าเป็นแนวนโยบายของทางอำเภอเขาสวนกวางอยู่แล้ว ซึ่งก็เป็นการสอดคล้องในระดับจังหวัดและระดับชาติ ดีที่ทางชุมชนแห่งนี้รับสนองนโยบายของทางอำเภอในการพัฒนาแหล่งอาหารปลอดสารพิษ ช่วยกันปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารหลายชนิดแล้วแบ่งปันกันในชุมชนพร้อมมีการเรียนรู้ด้วยกันอีกด้วย เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย ถือว่าที่นี้เป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาของจังหวัดขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในงานนี้ด้วย”นางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง

   ทางด้านนายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้กล่าวเสริมว่า “ที่นี้ถือว่าเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวล์ ระหว่างสถานีไฟฟ้าอุดรธานี-สถานีไฟฟ้าขอนแก่น 4 ในนาม กฟผ.มาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ส่งเสริมเป็นที่นี้แหล่งอาหาร วันนี้มาร่วม 2 กิจกรรมคือการเสวนาฯและกิจกรรม“ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ” ทำนาโยนในแปลงนารวมโรงเรียนห้วยยางสะอาด ที่นี้ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ขอชาวบ้านที่ยั่งยืนต่อไป”นายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10ฯกล่าว

  สุดท้าย ดร. ภาสกร บัวศรี ที่ปรึกษาประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯกล่าวปิดท้ายว่า “การจัดงานวันนี้ได้รับการร่วมงานทุกภาคส่วน เราจะพัฒนาตำบลดงเมืองแอมให้เป็นตำบลต้นแบบในการพัฒนาให้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารอาหาร มีอาหารปลอดภัย มีอาหารพอเพียงเป็นอาหารที่สร้างสุขภาพให้คนในชุมชน จุดประสงค์ได้ประสานภาคีเพื่อดำเนินการต่อยอดพัฒนายิ่งขึ้นไป”ดร. ภาสกร บัวศรี กล่าวปิดท้าย

    ทั้งนี้ ในงานได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กกต.ย้ำชัด เขียนเลขเลือก สว.ด้วยปากสีน้ำเงินเท่านั้น และทุกคนต้องมีคะแนน คาดรู้ผลเลือก สว.ตัวแทนจังหวัด 20กลุ่มๆละ 2 คนไม่เกิน 2 ทุ่ม
ทน.ขอนแก่นคุมเข้มคนเร่ร่อน หลังพบกระจายอยู่ในพื้นที่นับร้อยคน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้
MUJIแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่นบุกอีสาน!ประเดิมสาขาแรกที่เซ็นทรัล ขอนแก่น
พิธีมงคลเฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบธงตราสัญลักษณ์ เดิน วิ่ง ปั่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย