วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

จังหวัดขอนแก่นฉีดวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม พระราชทานจำนวน 5000 โดส ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธาน การฉีดวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม พระราชทานจำนวน 5000 โดส ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น/ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 13.45 น. ณ.วัดอัมพวัน บ้านหนองม่วง-หนองคอง ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิฺ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน ในการให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกชิโนฟาร์ม(COVILO Sinopharm)พระราชทาน โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานต่อท่านประธานโดยสรุปว่า สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม พระราชทานเพื่อให้บริการประชาชน 5000 โดส จำนวน 2500 ราย เข็ม1 และเข็ม 2 โดยให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัด บุคคลเร่ร่อน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อร้ง พระภิกษุและนักบวช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ,พ.ต.อ.รัตนสุข คำวงศ์ ผู้กำกับการฯ ,พันโทอุเทน จีนทองหลาง ผบ.ร.๘ พัน ๒ ค่ายมหาศักดิ์พลเสพ,แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการ รพ.ชุมแพ,ส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน คณะแพทย์ พยาบาล กำนันิผู้ใหญ่บ้านและประชาชน คอยให้การต้อนรับ

กบ กินดาว ภาพ/ ข่าว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 560 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดขอนแก่น ส่งตัวนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีมฯเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์
ชาวขอนแก่นเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรสวัดิการแห่งรัฐคึกคัก พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบริการนผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง
“ชัชวาล” ฮึดสู้ลงแน่ว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทยเขต 1 จ.ขอนแก่น
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น)ออกตรวจสอบและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ
ขอนแก่นดอกกระเจียวขาวบานแล้ว แม่ค้าออกเก็บมาขายรับต้นฤดูกาล
จ.ขอนแก่น ทำพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566