วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ศาล ปค.ไม่รับคำฟ้องคนถูกตัดสิทธิ์เยียวยา5,000 บาท ต้องยื่นอุทธรณ์ก่อน

25 เม.ย. 2020
332

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งรวม 4 สำนวนคดี ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และได้ลงทะเบียนของรับเงินช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com แต่ได้รับแจ้งผลทาง sms ว่าไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา

โดยศาลเห็นว่า กระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดี ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับเงินตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดี ต้องดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดเสียก่อน ไม่สามารถใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ทันที

ทั้งนี้การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาล เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไมได้ดำเนินการตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 สำนวนคดี ขอให้ศาลเพิกถอนการตรวจสอบคุณสมบัติโดยระบบ AI ที่ได้ตรวจสอบและปฏิเสธไม่ให้ได้รับเงินเยียวยา โดยเห็นว่า กระทรวงการคลังป้อนข้อมูลอาชีพไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

Loading