วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เปิดรับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เปิดรับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 
พร้อมเปิดตัว 4 สาขาน้องใหม่- สาขานวัตกรรมข้าว- สาขาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร – สาขาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ – สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีรูปแบบการเรียนการสอน คือ ปี 1-2 เรียนวิชาพื้้นฐานที่ มทร.อีสาน นครราชสีมา และ ปี 3-4 เรียนวิชาเฉพาะ พร้อมทั้งปฏิบัติงานจริงเรื่่องงานฟาร์ม งานพัฒนาฝีมือ และเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ณ พื้้นที่วิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ 
สำหรับผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนกับเรา มั่นใจได้เลยว่า ด้วยการออกแบบหลักสูตรที่วางระบบเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่ง 4 สาขานี้ล้วนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต  รวมถึงหัวใจหลักของหลักสูตรต่าง ๆ เน้นให้มีการลงพื้นที่่จริงถึง 2 ปี ในพื้นที่ 1,700 ไร่ จะทำให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ การันตีจบแล้วมีงานทำ พร้อมเป็นนักปฏิบัติ และไม่มีคำว่า “ทำไม่ได้”
สนใจสมัครเรียนได้ที่ fb : RMUTI ROIET

 2,506 total views,  5 views today