วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

“พลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,240 แกลลอน

28 เม.ย. 2020
263

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับ กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย นำโดยนายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง,นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1, ในนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ. )และนายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกันมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 1,240 แกลลอนๆละ 20 ลิตร ให้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำส่งต่อให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น 248 แห่ง ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ดำเนินโครงการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อประชาชน มอบให้หน่วยงานสาธารณสุข และพี่น้องประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง โดยร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน จัดหาแอลกอฮอล์ 70% เพื่อกระจายให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศเพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ หรือใช้ป้องกันโรคระบาดโควิดกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงพยาบาลฯ จังหวัดขอนแก่น จะกระจายส่งแอลกอฮอล์ให้กับทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกว่า 248 แห่งทั่วจังหวัดขอนแก่น เฉลี่ย 100 ลิตรต่อแห่ง โครงการดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมด้านสาธารณสุขดูแลประชาชนบริเวณใกล้เคียงต่อสู้กับปัญหาโควิดได้ดียิ่งขึ้น โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนวัตถุดิบด้านพลังงานเป็นความห่วงใยเพื่อให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงแอลกอฮอล์มีโอกาสได้เข้าถึงได้มากขึ้น เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว จะได้ช่วยดูแลตัวเองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อีกด้วย

 427 total views,  1 views today