วันพุธ, 27 กันยายน 2566

รีบๆเลย!!สมัครด่วน!มข.รับ 1,325 คน ทำงาน 6 เดือน ลดผลกระทบโควิด-19

มข.ร่วมกับภาครัฐ เอกชน ผุดโครงการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19  เปิดรับสมัครจ้างงาน 1,325 คน ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่พ.ค.-ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.63 ที่ห้องประชุมสิริคุณากร สำนักงานอธิบการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกมลพงษ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ พญ.ทานทิพย์ ธำรงวรางกูล ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพที่ดี จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตรกรรม หรือ อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำขึ้นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนดำเนินการด้วยมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับภาครัฐเอกชนในจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการจ้างงานประชาชนนี้ขึ้น ในการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต พร้อมกับเป็นการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อสู่การสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ให้แก่แรงงาน เช่น การวิเคราะห์ และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม และทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้าน เป็นต้น โดยดำเนินการในพื้นที่การดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 1.ขอนแก่น 2.กาฬสินธุ์ 3.มหาสารคาม 4.ร้อยเอ็ด 5.เลย 6.หนองบัวลำภู 7.ชัยภูมิ และ 8.หนองคาย  

ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จะมีการรับสมัครจ้างงาน จำนวน 1,325 คน ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2563 ส่วนคุณสมบัติผู้สมัครคือ 1.ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดเป้าหมาย และมีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆ 2.เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 3.ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ 4.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ของรัฐบาล สำหรับหน้าที่ผู้ที่รับการจ้างงานได้แก่ 1.งานด้านข้อมูล 2.งานด้านวิเคราะห์และทำแผน 3.งานด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://kkuicop.com/

 1,057 total views,  2 views today