วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

“สสจ.ขอนแก่น”เข้ม!ลุยประเมินความพร้อมเปิดเรียน รร.ดังขอนแก่น

“สสจ.ขอนแก่น”เข้ม!ลุยประเมินความพร้อมเปิดเรียน รร.ดังขอนแก่น
โรงเรียนสนามบิน เตรียมความพร้อมเปิดเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1- ม.3 ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าลูกหลานที่จะมาเรียน มีความปลอดภัยจากโรคโควิดอย่างแน่นอน ถ้าเปิดเรียนได้ นั่นย่อมแสดงว่าทางโรงเรียนมีความปลอดภัยให้ลูกให้หลานทุกท่าน

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 22 พ.ย. ที่โรงเรียนสนามบิน เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมพงษ์ บุญนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับนางจันทนา ศรีจารนัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชำนาญการพิเศษ)หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ.ขอนแก่น)หัวหน้าทีมคณะประเมินความพร้อมการเปิดเรียน พร้อมด้วย นางพรรณิพา ไชยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ,นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของโรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (สพป.ขอนแก่น เขต 1)กล่าวต้อนรับคณะประเมินฯ พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจความเชื่อมั่นในความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินของโรงเรียนสนามบิน ในการนี้นางอินทุอร โควังชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสนามบินตามมาตรการต่างๆที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด

พร้อมทั้งนายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล นำเสนอมาตรการดูแลเข้มงวดในภาพรวมต่างๆด้านผู้ประกอบการขายอาหารกลางวันและส่วนของโรงอาหารนางจันทนา ศรีจารนัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชำนาญการพิเศษ)หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าทีมประเมินฯ กล่าวว่าวัตถุประสงค์ ในการลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการเปิดเรียน ตามโรงเรียนต่างๆ ทางทีมประเมินทุกๆ อยากให้ลูกให้หลานได้มาโรงเรียน แต่จะทำอย่างไหร ให้มาโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ทั้งเด็กนักเรียน ,ผู้ปกครอง และคณะครูเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นอยู่ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อ covid-19 ของจังหวัดขอนแก่น ยังมียอดผู้ติดเชื้อสูงอยู่ทุกวัน ซึ่งของแต่ละสัปดาห์ ยังคงมียอด1,000 กว่าคน ยังคงเป็นพื้นที่สีแดงอยู่ ดังนั้นวันนี้ มีการลงพื้นที่ประเมินเฉพาะชั้นมัธยม ของโรงเรียนสนามบิน เพราะว่าชั้นมัธยม ได้มีการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ว่าชั้นประถมยังไม่มีวัคซีน ซึ่งการดูแลเด็กในตรงนั้น ซึ่ง ในการที่จะเปิดเรียน จึงยังไม่ปลอดภัย ดังนั้นถ้าเวลาเด็กติดเชื้อโรคโควิดแล้ว คือ 1. เด็กจะไม่มีอาการ แต่เด็กจะสามารถเอาเชื้อไปติดแพร่กระจาย ไปติดคนในครอบครัวได้ เช่น พ่อ,แม่ ปู่, ย่า ,ตา ,ยาย ที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ซึ่งสามารถติดต่อได้ ในเรื่องดังกล่าวทางคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด โดยทางคณะกรรมการประเมินพิจารณา จะยังไม่รับพิจารณาในเด็กนักเรียนระดับชั้นประถม ที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ทั้งหมด


สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น จะเน้นในเรื่องการเฝ้าระวังและการควบคุมโรค ว่าเราจะเฝ้าระวังเด็กได้อย่างไร และเมื่อเกิดเหตุเราจะเฝ้าระวังและควบคุมโรคได้อย่างไร ประเด็นคือจำเป็นต้องทำแผนเผชิญเหตุ ซึ่งแผนเผชิญเหตุจะเป็นของทางเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะต้องเป็นคนกำหนดขึ้นมา โดยทางสาธารณสุขฯจะได้จัดทำแผนตรงนี้ โดยทำควบคู่กับการศึกษา ซึ่งในส่วนของสาธารณสุขเอง จะดูในเรื่องของรูปแบบ 1.เรื่องของรูปแบบ Small Bubble ว่าการจัดการเรียนการสอน จะสัมพันธ์กับโรคไหม และอีกอย่างที่ต้องดูคือการตรวจMTK สิ่งทั้ว 3 อย่างนี้ จะเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมโรค ซึ่งจะทำให้ มีความปลอดภัยทั้งสองฝ่าย โดยให้ทางโรงเรียนดำเนินการในเรื่องไปได้เลย ซึ่งทางเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นคนกำหนดลงมติ ว่าจะให้เปิดโรงเรียนได้หรือไม่ แต่อย่างไหรก็ต้องมีการเก็บตกรายละเอียด ในการลงประเมิน การเปิดโรงเรียน ว่าความพร้อมอย่างไหรบ้าง เก็บตกนิดหน่อยอาจจะไม่มีปัญหาอะไร ว่าจะเปิดการเรียนการสอนได้อย่างไร ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะได้เอาข้อมูลที่ได้นำเรียนผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางมติทั้งหมดทางเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นคนกำหนด และลงมติร่วมกัน ดังนั้นทางเขตพื้นที่การศึกษา จะเป็นผู้มีอำนาจทั้งหมดในการตัดสิน ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดอย่างไร อันนี้จึงนำเรียนให้ทราบในเบื้องต้น


ด้านนายสมพงษ์ บุญนาม รอง ผอ.รร.สนามบิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินขอนแก่น กล่าวว่าในวันนี้โรงเรียนได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 เพื่อที่จะได้ทำการเปิดเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา นั่นคือม.1, ม.2 และม.3 ซึ่งในตรงนี้ ทางโรงเรียนสนามบิน ได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน โรคโควิดcovid ของตัวผู้เรียน ซึ่งทาง โรงเรียนสนามบิน เป็น โรงเรียนขยายโอกาส เปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับ ประถม 1-6 และระดับมัธยม ม.1-ม.3 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,830 คน โดยแยกเป็นนักเรียนระดับมัธยม จำนวน 289 คน ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วจำนวน 264 คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 92.75 % ซึ่งก็ถือว่าเกินเป้าหมายที่ทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดได้ตั้งไว้คือ 85% ในส่วนของบุคลากครู ของโรงเรียนสนามบิน มี จำนวนทั้งสิ้นอีก 175 คน และนักการภารโรงจำนวนอีก 12 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วทุกคน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 100% เต็ม


“ดังนั้นจึงอยากฝากเรียนไปยังผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนสนามบินว่า ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดทุกอย่าง ขอให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าลูกหลานที่จะมาเรียน มีความปลอดภัยจากโรคโควิดอย่างแน่นอน ถ้าเปิดเรียน หากว่าในวันนี้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคฯได้ประเมินแล้วว่าเราสามารถเปิดเรียนได้ นั่นย่อมแสดงว่าเรามีความปลอดภัยให้ลูกให้หลานทุกท่าน”นายสมพงษ์ กล่าว.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กกต.ย้ำชัด เขียนเลขเลือก สว.ด้วยปากสีน้ำเงินเท่านั้น และทุกคนต้องมีคะแนน คาดรู้ผลเลือก สว.ตัวแทนจังหวัด 20กลุ่มๆละ 2 คนไม่เกิน 2 ทุ่ม
ทน.ขอนแก่นคุมเข้มคนเร่ร่อน หลังพบกระจายอยู่ในพื้นที่นับร้อยคน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้
MUJIแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่นบุกอีสาน!ประเดิมสาขาแรกที่เซ็นทรัล ขอนแก่น
พิธีมงคลเฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบธงตราสัญลักษณ์ เดิน วิ่ง ปั่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย