วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

โออาร์ เชิญสมทบทุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19

โออาร์ เชิญชวนร่วมแบ่งปันน้ำใจ สมทบทุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19เพียงซื้อเครื่องดื่ม คาเฟ่ อเมซอน หรือ สมัครสมาชิกบลูการ์ด
นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย โออาร์ มีความห่วงใยต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทั้งการบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ การจัดหาเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์น้ำให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งยังได้เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยในทุกจุดบริการเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ โออาร์ จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านร่วมแบ่งปันน้ำใจ และส่งต่อกำลังใจให้บุคลากรทางแพทย์ในการต่อสู้กับโรคโควิด 19 ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) โดยผู้บริโภคสามารถร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่
•“1 แก้ว 1 กำลังใจ ร่วมสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่” ร่วมส่งต่อพลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โดยทุกการซื้อเครื่องดื่มคาเฟ่ อเมซอน 1 แก้ว ทั้งการซื้อที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน กว่า 2,900 สาขาทั่วประเทศ หรือการสั่งซื้อผ่านเดลิเวอรี่แอปพลิเคชันทุกช่องทาง ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2563 คาเฟ่ อเมซอน จะนำรายได้ 1 บาท/แก้ว สมทบทุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)•“ สมัครสมาชิก Blue Card เป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ” เพียงสมัครสมาชิกบลูการ์ด (Blue Card) ผ่านทาง www.pttbluecard.com หรือที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 โออาร์ จะบริจาค 10 บาท ต่อทุกการสมัครสมาชิก Blue Card ใหม่ 1 ราย ให้แก่กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) อีกทั้งผู้สมัครจะได้รับคะแนนสะสม Blue Card ทันที 100 คะแนนโดยผู้บริโภคสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1365 Contact Center
ทั้งนี้ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) เป็นกองทุนภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขทั่วประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 อีกทั้งยังมอบความช่วยเหลือให้กับชุมชนสังคม โดยจัดตั้งศูนย์พักอาศัย มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ฝึกสอนอาชีพเว็บไซต์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกเลิกจ้างงานให้มีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงช่วยเหลือประชาชนในการกลับภูมิลำเนา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
โออาร์ ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยมาโดยตลอด และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านชีวิตและความเป็นอยู่ให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะผ่านพ้นไป

Loading