วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

อค-กส. ร่วมกับ อปอ. จัดพิธีส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่เทศบาลเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อค-กส. ร่วมกับ อปอ. จัดพิธีส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่เทศบาลเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่17  ธันวาคม 2564  เวลา 09.30 น.ณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงบุรีรัมย์  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้มีพิธีส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่เทศบาลเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดในพิธีส่งมอบถนนสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 360 เมตร โดยมีนายเลิศ สาราจารย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้มีนายพิชยะ ชนยุทธ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า (อค-กส.) กล่าวรายงาน และมีนายพิชิต ธีรโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2 (ช.อปอ-2.), นายปรีชา ลือขุนทด วิศวกรระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 2 (หถอ2-ส.) และหัวหน้าสำนักงานนครราชสีมา, นายปรีชา คำบุญฐิติสกุล ช่างระดับ 8 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงบุรีรัมย์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมให้การต้อนรับหน่วยงานส่วนราชการและชุมชนที่เข้าร่วมในพิธี ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

       ทางด้านนายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้กล่าวขอบคุณทาง กฟผ.ว่า “ในนามของชาวอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ต้องขอขอบคุณทาง กฟผ.ที่ได้มาสร้างถนนให้กับชาวบ้านใช้เดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกสบายร่วมกันเป็นประโยชน์ร่วมกัน ขอบคุณ กฟผ.อีกครั้ง”นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

      ด้านนายเลิศ สาราจารย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้กล่าวขอบคุณเช่นกันว่า “ต้องขอขอบคุณทาง กฟผ.เป็นอย่างมากที่ได้มาสร้างถนนคอนกรีตและมอบให้ทางชุมชนได้ใช้ในการสัญจรร่วมกันสะดวกยิ่งขึ้น ขอบคุณที่ทาง กฟผ.ช่วยดูแลชุมชนเป็นอย่างดี”นายเลิศ สาราจารย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ดกล่าวขอบคุณ

   สุดท้ายนายพิชยะ ชนยุทธ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า (อค-กส.) กล่าวถึงการก่อสร้างถนนแห่งนี้ว่า “ทางโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ.มีแผนก่อสร้างสถานีไฟฟ้าที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้โดยมีพื้นที่ก่อสร้างแห่งใหม่และพี้นที่เก่าอยู่ตรงข้ามกัน ซึ่งคั่นด้วยถนนของชาวบ้านที่ใช้สัญจรไปมาเดิมอยู่แล้ว ที่สำคัญทาง กฟผ.จะต้องใช้อุปกรณ์ขนส่งผ่านทางเส้นนี้อยู่แล้ว โดยสภาพถนนเดิมเส้นนี้เป็นถนนลูกรัง ชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกมากนักโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ทางเราจึงได้สอบถามถึงความต้องการของชุมชนรอบๆสถานีไฟฟ้าแรงสูงบุรีรัมย์  ว่าต้องการอะไร ชาวบ้านต้องการถนนใช้ในการเดินทางอย่างสะดวกสบายจึงได้สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งนี้ขึ้น

      นายพิชยะ ชนยุทธ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า (อค-กส.) ยังพูดถึงความจำเป็นที่มีสถานีไฟฟ้าบุรีรัมย์ว่า ปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างได้ กฟผ. ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความมั่นคงในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้ จึงจัดทำ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่ง สถานีไฟฟ้าแรงสูงบุรีรัมย์ (สฟ.บุรีรัมย์) จากระดับแรงดัน 115 kV เป็นระดับแรงดัน 230 kV เพื่อให้สามารถส่งจ่ายพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.นครราชสีมา อีกทั้งยังรองรับการขยายตัวทางภาคเศรษฐกิจอีกด้วย”นายพิชยะ ชนยุทธ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า (อค-กส.) กล่าว

     สำหรับภายในงานมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงบุรีรัมย์ รวมถึงการบรรยายภารกิจโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า โดยนายกิตติพงษ์ วัฒนศิริสุข หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (นถนอ-กส.) การบรรยายภารกิจหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสายส่ง โดยนายสันติ สังข์อินทร์ ช่างระดับ 5 แผนกบำรุงรักษาสายส่ง 2 (หสอ2-ส.) และการบรรยายภารกิจหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง โดยนายเกรียงศักดิ์ ปักกุลนันท์ ช่างระดับ 5 แผนกบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 2 (หถอ2-ส.) รวมทั้งมีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

   สำหรับถนนสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็กที่ส่งมอบนี้ เริ่มจากโครงการ อค-กส. ได้ดำเนินการก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าแรงสูงบุรีรัมย์ แห่งใหม่ ซึ่งมีการทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 360 เมตร บนทางสาธารณะช่วงถนนบุรีรัมย์-พุทธไธสง ถึงหมู่บ้านมะค่า หมู่ 8 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้สัญจรร่วมกับชุมชน และเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้จัดงานส่งมอบถนนดังกล่าวให้แก่เทศบาลเมืองชุมเห็ดอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้เป็นถนนสาธารณประโยชน์ต่อไป

-ประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ บรรณาธิการข่าว

-นิตยา สุวรรณสิทธิ์ ภาพข่าว

-ศิริชัย เตรียมเวชวุฒิไกร ภาพนิ่ง

-นิราภร รัตนทิพย์ รายงาน

-อาทิตยา  โสภา พิธีกรรับเชิญ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg 6TyuFJ.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อค-ปส. และ อปอ. ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 และมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้อของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1
สำนักบริการวิชาการ มข. จับอบรม บูรณาการความรู้ระเบียบกฎหมาย ฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น” รุ่นที่ 8
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) ร่วมกับอปอ. และอชก.จัดกิจกรรม โครงการแว่นแก้ว
กฟผ. รับพระราชทานรางวัล “องค์กรดีเด่น” ในงานพระราชทานรางวัล “เทพทอง ครั้งที่ 21”
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน นำคณะสื่อมวลชนฯเยี่ยมชมสถานีไฟฟ้า สำนักงานลำภูรา จังหวัดตรัง
(มีคลิป)กฟผ.โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จัด”โครงการสัมมนาเชิงประจักษ์”ณ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง