วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ม.เชียงใหม่ ประกาศคืนค่าเทอม 4,500 บาท เยียวยานักศึกษาช่วงโควิด-19

อธิการบดี ม.เชียงใหม่แถลงข่าวคืนค่าเทอมนักศึกษา 4,500 บาท เยียวยานักศึกษาช่วงวิกฤตเศรษฐกิจผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

30 เม.ย. 2563 ความคืบหน้ากรณีการเรียกร้องลดค่าธรรมเนียมการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ผลกระทบจากโรคโควิด-19 นั้น

ล่าสุดวานนี้ (29 เม.ย.63) สื่อหลายสำนัก เช่น เชียงใหม่นิวส์  มติชนออนไลน์ หรือแม้แต่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอง รายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิเวศน์ นันทจิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ และประธานสภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดแถลงข่าวเรื่องการลดค่าธรรมเนียมการเรียนของนักศึกษาดังกล่าว

ข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 4,500 บาท ถ้วนหน้าทุกระดับและหลักสูตร ในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกิน 45,00 บาท โดยจะลดให้ในเทอม 1 และ เทอม 2 ของปีการศึกษา 2563 ที่กำลังจะถึงนี้ ส่วนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2652 ลด 2,250 บาท ส่วนกรณีคณะและหลักสูตรที่ค่าธรรมเนียมการศึกษามากกว่า 45,000 บาท จะลดให้เป็นสัดส่วน 10 เปอร์เซนต์ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2563

นอกจากนี้ยังมีมติลดค่าธรรมเนียมหอพักในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ภาคฤดูร้อน และ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 10 ส่วนหอพักนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ประสานขอพิจารณาลดค่าเช่าหอพักให้นักศึกษาด้วยเช่นกัน ขณะที่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางมหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนให้เปล่าและทุนทำงานจำนวน 150 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติม โดยทางมหาวิทยาลัยได้สำรวจและพบว่ามีนักศึกษาประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาทั้งหมด ที่ผู้ปกครองมีรายได้ทั้งปีไม่ถึง 150,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือ

ทั้งนี้ การเรียกร้องของนักศึกษาแห่งนี้เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษามีมาอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา ตำรวจเข้าสอบถามกลุ่มนักศึกษาที่จัดกิจกรรมเรียกร้องดังกล่าว พร้อมชี้แจงข้อกฎหมายว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายผิดพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) เนื่องจากมีการชุมนุมมั่วสุมกันอันจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อย โดยที่นักศึกษาก็ยืนยันว่าไม่ใช่การชุมนุมแต่เป็นการมายื่นหนังสืออย่างสันติ

Loading