วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

กฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบงบประมาณสนับสนุนฯ โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)และโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

24 มี.ค. 2022
640

กฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบงบประมาณสนับสนุนฯ โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)และโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

เมื่อวันที่   24 มี.ค.2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) อ.เมือง จ.ขอนแก่น กฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯนำโดยนายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกร ระดับ 11ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.นายชุมพล สุขนิรันดร์ กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.,นายนิคม บัวผัน หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสายส่งเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ(นสนอ-กส.) พร้อมคณะ เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตราฐาน มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) อ.เมือง จ.ขอนแก่นโดยมี นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) พร้อมคณะครูรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท ต่อจากนั้นทางคณะฯได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนโครงการมาตราการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน(ON SITE)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยมี นายสายยันต์ แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง พร้อมคณะครูรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 ทางด้านนายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกร ระดับ 11ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.ได้กล่าวถึงการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ว่า”วันนี้ทาง กฟผ.ทั้ง 2 หน่วยงานคือ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหน่วยก่อสร้างสายส่งเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ(นสนอ-กส.) ได้เดินทางมามอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตราฐาน มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) และมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการมาตราการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน(ON SITE)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยที่โรงเรียนทั้ง 2 แห่งนี้อยู่ใกล้แนวสายส่งของ กฟผ.เป็นสายส่งที่เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 1 ไปที่ สถานีไฟฟ้าขอนแก่น 3 ถือว่าเป็นภาระกิจหลักของ กฟผ.ในการจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ.หรือโรงไฟฟ้าของเอกชน เพื่อความมั่นคงของประเทศเสริมสร้างเศษรฐกิจ อีกทั้ง กฟผ.ยังมีมาตรการตรวจเช็คและการซ่อมบำรุงสายส่งเพื่อให้สามารถส่งจ่ายไฟฟ้าไปทั่วประเทศได้อย่างต่อเนือง  สุดท้าย กฟผ.ได้จัดเตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในช่วงหน้าร้อนนี้ซึ่งมีการใช้มากทุกปี ได้อย่างแน่นอน”นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกร ระดับ 11ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าว

ในส่วนของนายนิคม บัวผัน หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสายส่งเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ(นสนอ-กส.) ได้กล่าวเสริมว่า”ขณะนี้ทาง กฟผ.กำลังก่อสร้างแนวสายส่งขนาด 115kv บ้านไผ่ขอนแก่น3 ,115kv ชุมแพ-ขอนแก่น1 โรงขอนแก่น 3 ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ ที่สำคัญคือเป็นการช่วยเสริมความมั่นคงของการระบบจ่ายไฟในภาคอีสาน รองรับการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในช่วงหน้าร้อนนี้ได้อย่างต่อเนืองไม่มีปัญหาแน่นอน”นายนิคม บัวผัน หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสายส่งเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ(นสนอ-กส.) กล่าวเสริม

ด้าน นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ได้กล่าวขอบคุณว่า” ในนามของโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ได้รับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตราฐาน มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) เงิน 10,000 บาท แล้วทางโรงเรียนก็จะนำงบประมาณที่ได้ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ฯต่อไป ทางคณะครู นักเรียนต้องขอขอบพระคุณ กฟผ.มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ”นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) กล่าวขอบคุณ

สุดท้าย นายสายยันต์ แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ได้กล่าวว่า”ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ต้องขอขอบคุณ กฟผ.เป็นอย่างสูงที่ท่านเดินทางมามอบงบประมาณสนับสนุนโครงการมาตราการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน(ON SITE)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง เป็นเงิน 10,000 บาท ใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ขอขอบคุณมากครับ”นายสายยันต์ แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ปิดท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2