วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

ครูขอนแก่น เปิดหลักสูตรขายสินค้าออนไลน์ กระบวนการสอนรูปแบบใหม่ในยุคนิวนอมอล คู่ขนานวิชาด้านวิชาการ หวังให้เด็กๆเข้าถึงโลกออนไลน์อย่างสรรค์ และสร้างอาชีพได้

24 มี.ค. 2022
195

ครูขอนแก่น เปิดหลักสูตรขายสินค้าออนไลน์ กระบวนการสอนรูปแบบใหม่ในยุคนิวนอมอล คู่ขนานวิชาด้านวิชาการ หวังให้เด็กๆเข้าถึงโลกออนไลน์อย่างสรรค์ และสร้างอาชีพได้

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 24 มี.ค.2565 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น น.ส.ทัศณี นุชนวลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย นำคณาจารย์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำการจัดการเรียนการสอนตามโครงการอาชีพสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้หลักสูตรและขั้นตอนการศึกษาในรูปแบบทักษะด้านวิชาชีพด้านการสินค้าออนไลน์ โดยมีนักเรียนในระดับชั้น ม.3 เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวตามที่โรงเรียนกำหนดขึ้นอย่างพร้อมเพรียง

น.ส.ทัศณี นุชนวลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนทั้งหมดรวมกว่า 600 คน โดยผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนนั้นต้องลดลงและต้องจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ตามที่ต้นสังกัดกำหนดตามาตรการควบคุมและป้องกันอย่างเข้มงวด ขณะที่คณะครูได้ลงพื้นที่พบปะและพูดคุยกับผู้ปกครอง และนักเรียน เนื่องจากกังวลว่า จะกระทบกับการเรียนการสอน ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียนมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษาถึงร้อยละ 20 โดยมีสาเหตุหลายด้านประกอบกัน ทั้งความไม่พร้อมเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน ครอบครัวที่ต้องการให้นักเรียนพักการเรียน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และตัวนักเรียนที่หลุดออกนอกระบบเอง

” จากการสำรวจสถานการณ์นักเรียนจากผลกระทบโควิด-19 ในภาพรวม 2 ปีที่ผ่านมาจึงมีการนำมาวางแผนกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อหวังที่จะให้เป็นต้นแบบที่สามารถแก้ปัญหาเด็กหลุดนอกระบบในระยะเร่งด่วน คู่ขนานกับการเร่งหาแนวทางในการรับมือป้องกันและแก้ปัญหาเด็กกลุ่มเปราะบาง ในระยะฟื้นฟูหลังการระบาดของโควิด-19 ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นักเรียนของเรานั้นได้มาเรียนเพียง 2 อาทิตย์เท่านั้น แล้วต้องปิดโรงเรียน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นช่วงที่หลังจากนี้จบการศึกษาจากโรงเรียนของเราแล้วจะต้องไปศึกษาต่อที่อื่น ก่อนปิดเทอมจึงใช้กิจกรรมเป็นสะพานเชื่อมไปถึงนักเรียนให้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะสนใจมาเรียนรู้ ส่วนหนึ่งคือได้มาเจอเพื่อน เจอครูได้คุย ได้เล่นก่อนจะแยกย้ายกันไปฎ

น.ส.ทัศณี กล่าวต่ออีกว่า สำหรับโครงการอาชีพสร้างสรรค์ เน้นกิจกรรมการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ ที่ถือว่าใกล้ชิดกับวิถีชีวิตในช่วงการแพร่ระบาด ที่พบว่าการซื้อขายออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งการสอนจะสอดแทรกทั้งองค์ความรู้ แนวคิด การวางแผนการขาย การฝึกพูด ฝึกเขียน การค้นคว้าข้อมูลการขาย ที่สำคัญคือ นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพได้จริง ทำได้ทั้งเป็นอาชีพเสริม อาชีพหลัก ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในสภาพเศรษฐกิจได้จริงในยุคปัจจุบัน ที่สำคัญหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่อาจจะหลุดออกนอกระบบการศึกษาได้นำไปต่อยอดมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อีกด้วย

ขณะที่ ด.ญ.แพรไหม ไกรพินิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กล่าวว่า การขายออนไลน์เป็นกิจกรรมที่สนใจ ที่ผ่านมาเป็นเพียงลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์เท่านั้น เมื่อมาเรียนการขายสินค้าออนไลน์ อาจารย์ให้วางแผนการขาย ทั้งการตั้งชื่อร้าน หาจุดเด่นของสินค้า การกำหนดราคา ทำให้เข้าใจการวางแผนการขายสินค้ามากขึ้น และได้ปฏิบัติทดลองขายสินค้าออนไลน์จริง หลังจากการอบรมแล้ว จะนำไปทดลองหาสินค้ามาขายออนไลน์เป็นอาชีพเสริม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งมีรายได้เสริมช่วงที่โควิดยังคงระบาดอีกด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 195 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดขอนแก่น ส่งตัวนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีมฯเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์
ชาวขอนแก่นเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรสวัดิการแห่งรัฐคึกคัก พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบริการนผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง
“ชัชวาล” ฮึดสู้ลงแน่ว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทยเขต 1 จ.ขอนแก่น
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น)ออกตรวจสอบและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ
ขอนแก่นดอกกระเจียวขาวบานแล้ว แม่ค้าออกเก็บมาขายรับต้นฤดูกาล
จ.ขอนแก่น ทำพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566