“สถาปัตย มข.” เปิดแล้วท้าให้ลอง ดีไซด์ ไดนิ่ง งานออกแบบรสเด็ด จัดเสร็จพร้อมเสิร์ฟผลงานออกแบบแสดงเป็นของจริง ของ นศ.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแสดงผลงานออกแบบนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาการออกแบบ ปีที่4 ที่แสดงออกถึงองค์ความรู้ ทักษะ และการนำเสนอที่ได้เรียนรู้มาตลอดหลักสูตรซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ ด้วยสร้างผลงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดไปจนถึงว่าจบการศึกษา สามารถนำความคิด ทักษะสิ่งเหล่านี้มาประกอบวิชาชีพ ทั้งในฐานะผู้ประกอบการ ที่สามารถประกอบเป็นอาชีพของได้เลย
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 สื่อข่าวรายงานว่า รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยภริยา ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Design Thesis Exhibition แสดงผลงานออกแบบนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงงานในวันที่ 22-24 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ Central Plaza ชั้น 1 เขตเทศบาลนครขอนแก่น
โดยมี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุลคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการและวิจัย ร่วมในการเปิดงาน


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ผลงานที่มาแสดงในครั้งนี้ เป็นผลงานของนักศึกษาปีสุดท้าย ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาการออกแบบ ซึ่งจะเห็นว่า นศ.ใช้เวลาเพียง 4 ปี ที่สะสมผลงานมา โดยจะคล้ายๆ วิทยานิพนธ์ เอามาแสดงเป็นของจริง ไม่ว่าจะเป็นการเดินแฟชั่น หรือจะเป็นการออกแบบเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะสมัยใหม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ ด้วยสร้างผลงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ และก็จะต่อยอดไปจนถึงว่าจบการศึกษา มาแล้ว สามารถนำความคิด ทักษะสิ่งเหล่านี้มาประกอบวิชาชีพ ทั้งในฐานะผู้ประกอบการ หรือสามารถไปสร้างเกมออนไลน์ หรือศิลปะในด้านสื่อต่างๆ ที่จะสามารถประกอบเป็นอาชีพของได้เลย
ด้าน รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในการสนับสนุนต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณาจารย์ทุกท่าน เราเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ทฤษฎี ไปพร้อมๆกับภาคปฏิบัติ ซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าและผลงานในการออกแบบ ของนักศึกษาเราได้พับไปผนวกกับ ความต้องการของชุมชน เช่นชุมชนต้องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเราก็ หยิบขึ้นมาเป็นโจทย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาแง่ของด้านความเรียนรู้ การวิจัย ของคณาจารย์และการบริการวิชาการของชุมชน ไปพร้อมๆกัน


“ท้ายสุดนี้ต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการวางแผนภาคและเมือง ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ประธานหลักสูตรการออกแบบ ดร.ภาคินี เปล่งดีสกุล คณาจารย์สาขาการออกแบบ และขอแสดงความยินดี ชื่นชมผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบทุกคนที่แสดงออกถึงองค์ความรู้ ทักษะ และการนำเสนอที่ได้เรียนรู้มาตลอดหลักสูตร ตลอดจนขอขอบคุณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกัลญาณมิตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกองค์กร ทุกท่าน มา ณ ที่นี้” รศ.ดร.ชูพงษ์ กล่าว

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 521 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชาวขอนแก่น ออกเก็บฝักดอกคูณสุก ส่งขายต่างประเทศ หลังออเดอร์จีนทะลัก
จังหวัดขอนแก่น มอบรถวีลแชร์ (Wheel chair) ตามโครงการรถกาชาดเอื้อเฟื้อเพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2566
ปฎิบัติการปราบหมาบ้า จัดชุดเคลื่อนที่เร็วฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับหมา-แมว
วิทยุทดลองออกอากาศอีสาน รวมพลังยื่นหนังสือ กสทช.ให้ดำเนินการแก้กฎหมาย ยกเลิกการประมูลวิทยุที่ออกอากาศไม่เกิน 500 วัตต์
กกต.ขอนแก่นพร้อมรับสมัครเลือกตั้ง 3-7 เม.ย.นี้
ชาวขอนแก่นพร้อมใจทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ มอบให้กับผู้ยากไร้ เดือนละ 1 ครั้งถวายเป็นพุทธบูชา