วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

กรมการท่องเที่ยวสนทนาสดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในรายการสถานีประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะ นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง เข้าร่วมสนทนาสดในรายการ สถานีประชาชน เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ในการขอรับเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยวคืนวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 น.

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะ
นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง เข้าร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ในการขอรับเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยวคืน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ขั้นตอน วิธีการ การดำเนินการลงทะเบียนเพื่อรับเงินหลักประกันคืน และ เป็นการทำความเข้าใจต่อกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 426 total views,  1 views today