วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

นายกรัฐมนตรีสั่งเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกเส้นทางการเดินทาง ขอให้ผู้ใช้บริการมั่นใจถึงความปลอดภัย และขอให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมลงพื้นติดตามสถานการณ์ จัดระเบียบเรือโดยสารในคลองแสนแสบ กำชับเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตลอดเส้นทางการเดินทาง  ทั้งนี้ จากรายการของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พบว่าสถานการณ์ภายหลังการคลายล็อคดาวน์ จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมในช่วงล็อคดาวน์ที่มีประมาณ 5 – 6 พันคนต่อวัน สัปดาห์นี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นประมาณ10,000 กว่าคนต่อวัน 

โดยกระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการเพิ่มมาตรการเพิ่มเติมดังนี้ 1. ช่วงเร่งด่วน เพิ่มเที่ยวเรือเต็มพิกัดจากเดิม 40 ลำ เป็น 60 ลำ มีระยะรอคอย 3 – 5 นาทีต่อเที่ยว 2. ทำเครื่องหมายจุดยืนบนเรือ และบนท่าเรือให้ชัดเจน ตามระยะ Social Distancing  ที่นั่งจำกัดระยะห่างไว้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 3. ใช้กล้องวงจรปิด เฝ้าดูระยะห่าง หากหนาแน่น มีเจ้าหน้าที่แก้ไขสถานการณ์ทันที และ 4. ประสานวิทยุ/โทรศัพท์ ควบคุมระหว่างผู้ควบคุมเรือกับพนักงานไม่เกินท่าปลายทาง เพื่อแจ้งจำนวนผู้โดยสารขึ้นลงเรือในท่าต่อไปและไม่ให้เกินจำนวนที่กำหนด สำหรับมาตรการเดิม ยังคงเคร่งครัดปฏิบัติต่อไป ทั้งการตรวจอุณหภูมิร่างกาย การใช้เจลแอลกอฮอล และสวมหน้ากากอนามัยทุกคนก่อนลงเรือ / การรักษาระยะห่างระหว่างรอเรือ /  การประกาศข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกท่าเรือ ฯ  เป็นต้น

นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่กำกับ ดูแล ให้ตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมาย   ได้อย่างราบรื่น สะดวก และปลอดภัยทุกการเดินทางไม่ว่าทางเรือ ทางรถขนส่งสาธารณะ รวมถึงรถไฟฟ้า ขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการมั่นใจถึงความปลอดภัย และให้ความร่วมมือปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

Loading