วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ก.แรงงาน จ่อเทรนเด็ก ป.ตรี จบใหม่ รับธุรกิจขนส่งฟื้น หลังปิดจ็อบโควิด-19

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมพัฒนาทักษะแรงงานใหม่ จบ ป.ตรี หลักสูตร “ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ” หลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย
นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า
แม้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังต้องเฝ้าระวัง แต่การดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะและผลิตแรงงานที่มีคุณภาพด้านโลจิสติกส์ จึงเป็นอีกภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของแรงงานใหม่ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การค้าและการขนส่งทั้งในและต่างประเทศย่อมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะแรงงานในด้านดังกล่าว โดยเฉพาะนักศึกษาที่เพิ่งจบปริญญาตรี ให้มีทักษะที่สามารถทำงานได้ เพิ่มโอกาสในการหางานทำได้ง่ายขึ้น และลดอัตราการว่างงาน กพร.จึงประกาศรับสมัครผู้ที่จบป.ตรี ที่ว่างงาน เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิ.ย.63 จำนวน 100 คน หลังจากจบฝึกอบรมมีตำแหน่งงานรองรับ  
นายธวัช กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กพร.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 กพร.มีเป้าหมาย จำนวน 300 คน โดยร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานใหม่ได้เข้าฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ ลดอัตราการว่างงาน อีกทั้งสถานประกอบกิจการมีแรงงานใหม่ที่มีทักษะตรงกับความต้องการ ซึ่งวิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รับฟังประสบการณ์การทำงานโดยตรงจากตัวแทนสถานประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ ทำให้ผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้สามารถทำงานได้ทันทีหลังจากจบฝึกแล้ว  เนื้อหาการฝึกอบรม เช่น ลักษณะธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ  การขนส่งสินค้าอันตราย การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร  การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร  บัญชีและการลดต้นทุนโลจิสติกส์ เป็นต้น  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ว่างงาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) อายุไม่เกิน 28 ปี โดยจะอบรมภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2563 และภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)  ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้ามาทำงานในสายงานโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศ และด่านศุลกากร (กำหนดการฝึกอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)
สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) http://www.itbslogistics.com/course/Training.html หรือโทรศัพท์ 0-2018-2800 ต่อ 8901-8902095-759-8058095-174-2589 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร.กล่าว

 392 total views,  1 views today