วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันพระบรมราชชนก ตอกย้ำมาตรฐานการให้บริการติวเข้มผู้บริหาร-คณาจารย์-นักศึกษา ให้ เกิดผลดีต่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

12 มิ.ย. 2022
346

สถาบันพระบรมราชชนก ตอกย้ำมาตรฐานการให้บริการติวเข้มผู้บริหาร-คณาจารย์-นักศึกษา ให้ เกิดผลดีต่อผู้รับบริการในด้านและสร้าง กระบวนการทำงานในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มิ.ย. 2565 ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น รศ. ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และ ชุมชนสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานปิดโครงการอบรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพ (IPE: Interprofessional Education) ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น ได้จัดโครงการฯดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 8 -11 มิ.ย.

รศ. ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และ ชุมชนสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก กล่าวว่า การจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ (IPE) เป็นการเตรียมกำลังคนทางด้านสุขภาพ ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้มีความพร้อมหลังสำเร็จการศึกษา อันจะส่งผลให้สามารถทำงานเป็นทีมสุขภาพได้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งในระบบสุขภาพ มีผลให้ประชาชนเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี และได้รับบริการที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อสถาบันการศึกษาในด้าน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจในวัฒนธรรมของวิชาชีพอื่นที่ร่วมมือกัน มีความยืดหยุ่น ปฏิสัมพันธ์และเข้าใจผู้เรียน สร้างความร่วมมือในการทำงานกับเครือข่าย เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน เกิดผลดีต่อผู้รับบริการในด้าน กระบวนการทำงานในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยได้ดี จนเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

“สำหรับรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพกิจกรรม IPE การลงพื้นที่ชุมชนที่มีผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) พื้นที่ของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น การจัดกิจกรรม ตลาดนัด IPE ของดี 4 ภาค การประกวด Miss & Mr IPE และ นิทรรศการ “IPE show case” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 320 คน ประกอบด้วย นักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และ ผู้บริหารรวมทั้งคณาจารย์ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 39 แห่ง”

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2