วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น” จับมือ”สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น” ยกระดับการศึกษา ตอบโจทย์ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเชิงรุกของขอนแก่นและภาคอีสาน

14 มิ.ย. 2022
456


คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อผนึกกำลังยกระดับการศึกษาที่ตอบโจทย์ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเชิงรุกของขอนแก่นและภาคอีสาน สำหรับรองรับการผลิตกำลังคนสู่ระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานใหม่ (ISAN NEW ECONOMIC CORRIDOR)
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ ห้องประชุมไพศาล ลีห์ละเมียร อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)เป็นประธานในการประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัย การขับเคลื่อน Khon Kaen Geoparkสู่ UNESCO และการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โดย อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีอาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก กล่าวความเป็นมาความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัยการขับเคลื่อน Khon Kaen Geopark สู่ UNESCO และการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงความร่วมมือและแผนการดำเนินงานร่วมกันด้านบริการวิชาการ การวิจัย การขับเคลื่อน Khon Kaen Geopark สู่ UNESCO และการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมหารือประเด็นความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัย การขับเคลื่อน Geopark สู่ UNESCO และการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก DBA(ผู้นำทางธุรกิจ) และ หลักสูตร MPPM (การจัดการภาครัฐและเอกชน) ร่วมกัน


อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่าคณะบริหารธุรกิจฯ ดำเนินการมาแล้ว 7 ปี ผลิตบัณฑิตสำเร็จการศึกษารับใช้สังคมไปแล้วกว่า 20,000 คน ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 9 หลักสูตร 7 สาขาวิชา ปัจจุบันมีนักศึกษา จำนวน 2,338 คน คณาจารย์ 62 คน และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล ที่มีความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน (Reskill / Upskill) สำหรับพัฒนานักธุรกิจและผู้ประกอบการให้มีสมรรถนะการประกอบธุรกิจในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นกำลังสำคัญช่วยขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคอีสาน


ส่วน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวว่าจากการที่สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมงานกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ในวันนี้ ในสิ่งที่ร่วมมือกันชัดเจนว่า จะได้ใช้องค์ความรู้ในภาคของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ในการที่จะทำงานร่วมกันกับสภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆที่จะพัฒนา ในการเป็น Khon Kaen Geopark สู่ UNESCO หรืองานด้านส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆซึ่งจะทำให้ภาคอีสาน มีความเข้มแข็งด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ส่วนหลักสูตรที่จะพัฒนาคือ หลักสูตรในเรื่องการพัฒนาของผู้ประกอบการ หลักสูตรในเรื่องการบริหาร ธุรกิจ ของผู้ประกอบการ และหลักสูตรส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เชื่อว่าในจังหวัดขอนแก่นมี ผู้ที่มีความรู้ความพร้อม แต่ยังขาดความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจ มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วม ในครั้งนี้ด้วย


ด้าน ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าสภาอุตสาหกรรมได้มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการนักธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูงรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับนโยบายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ ONE FTI “หนึ่งจังหวัดหนึ่งอุตสาหกรรม” ทั้งนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมมีความมั่นใจในศักยภาพของคณะบริหารธุรกิจฯ ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนากำลังคนสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสานใหม่ (ISAN NEW ECONOMIC CORRIDOR) เพื่อพลิกโฉมนักธุรกิจระดับสูงสู่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบนักปฏิบัติ เกิดการนำธุรกิจจากระดับประเทศไปสู่ตลาดโลกได้ ซึ่งสามารถผลักดันการพัฒนาขอนแก่นให้สู่ระดับสากล
ทั้งสองหน่วยงานเห็นพร้อมให้ประสานความร่วมมือเดินหน้าเพื่อร่วมจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักธุรกิจและสำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการถภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รวมทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางธุรกิจ (DBA) และผสานความร่วมมือสนับสนุน Khon Kaen GEOPARK ไปสู่ UNESCO.

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 456 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มข.จัดเต็ม! รวมหมอลำ 24 คณะ ชู soft power ฉลอง 60 ปี 9-11 ต.ค.นี้
“ธรรมนัส” ลุยตรวจน้ำท่วมขอนแก่น กำชับทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนเต็มที่
เปิดตัวพืชเศรษฐกิจมูลค่าใหม่”ต้นภูพานเฮ” โดยผ่าน “ครัวภูพานเฮออนไลน์” ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นที่นิยม
เปิดแล้ว งาน BEYOND FOOD EXPO 2023 และงาน FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 พร้อมดันครัวไทยสู่ครัวโลก ด้วยเทคโนโลยีและสินค้าด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในอีสาน
แบงค์ชาติ มั่นใจรัฐบาลชุดใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมคึกคัก โดยเฉพาะจากการท่องเที่ยวที่กลับมาและในเรื่องของการบริโภคของเอกชนโตมาค่อนข้างดีและต่อเนื่อง
ชมรมผู้สูงอายุขอนแก่น เข้ายื่นหนังสือกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ให้ยุติการใช้เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อของรพ.ขอนแก่น