วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ราชมงคลขอนแก่น ต้อนรับคณะสื่อมวลชน จาก APEC 2022 โชว์ต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram)

22 มิ.ย. 2022
440

ราชมงคลขอนแก่น ต้อนรับคณะสื่อมวลชน จาก APEC 2022 โชว์ต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram)

        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไพศาลลีละเบียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีคณะศึกษาดูงานโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบรถไฟฟ้าราเบา(Tram) นำโดย นายณัฐภานุ นพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ  มี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสมาชิก APEC  จากการประชุม APEC 2022 เนื่องในโอกาสที่จังหวัดขอนแก่นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านการคลังเอเปคAPEC SFOM  มี ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นกล่าวต้อนรับบรรยายสรุปข้อมูลวิทยาเขตขอนแก่นเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ คณะผู้บริหารและคณะสื่อมวลชน ที่เข้าศึกษาดูงานโครงงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบา( Tram)

         ด้าน ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าว บรรยายสรุป ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการศึกษาระบบราง อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงเยี่ยมชมโครงการวิจัย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้แก่ Tram 907  อาคาร Depot ผลงานรถไฟฟ้ารางเบาและเส้นทางทดสอบระบบราง รถบัสไฟฟ้า โดยมี ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ฯ ได้บรรยายสรุปผล การดำเนินงาน นำเยี่ยมชมผลงานรถไฟฟ้านักศึกษา

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2