วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

“สกสค.ขอนแก่น”นำร่อง จับมือร้านค้า หั่นลดราคา ช่วยครองชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมงานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในประจำการและนอกประจำการ ได้รับสวัสดิการ ส่วนลดค่าครองชีพ และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำร่องเป็นแห่งแรกของประเทศไทย


เมื่อเวลา 09.00 น.วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมงานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น กับดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้บริหารโรงแรมศิลาชลรีสอร์ท, นายทวีศักดิ์ ศรีวรสาร ผู้บริหารอพาร์ทเม้นท์อาพรเพลส ,นายเจนวิทย์ เวียงยศ ผู้บริหาร บริษัท เอไอ เซอร์เคียวริตี้ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด , นายอิสระภักดิ์ หล้าหา ผู้บริหาร ห้าง In Plus Design ขอนแก่น จำกัด โดยมี ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย,ดร.อารยัน แสงนิกุล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1,นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น,ดร.ทวีศิลป์ สารเเสน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดขอนแก่น ,นางสุภาพร ม่วงสุข นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า และสื่อมวลชน ร่วมในพิธีลงนาม


นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่านโยบายของ สกสค.มีไว้ เพื่อส่งเสริมและสวัสดิการ ของข้าราชการครู ทั่วประเทศให้มีความสุข โครงการนี้ได้ร่วมมือกับสถานผู้ประกอบการ ของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบ การได้มีส่วนลดค่าครองชีพให้ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประหยัด และช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด ทำให้เศรษฐกิจไม่ค่อนดี จึวจำเป็นต้องหาสถานที่ ทำยังไงครูเราจะได้สถานที่มีส่วนลดและมีราคาถูก ในการใช้บริการตามโรงแรมตามสถานผู้ประกอบการต่างๆ ให้มีราคาประหยัด

นายวีระพงษ์ กล่าวอีกว่าส่วนโครงการของสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ในวันนี้จะมีการ MOU ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และการเข้าร่วมงานสวัสดิการร้านค้าสถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ด้วยนโยบายของ สกสค.ส่วนกลางมีอยู่ว่า ให้ทำโครงการนี้เป็นแบบกระจายไปทั่วประเทศ และทางส่วนกลางได้เชิญหลายบริษัท ที่จะมาร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้เชิญสมาชิก ทั่วประเทศ ล้านกว่าคน มาใช้บริการ พร้อมทั้งให้แต่ละจังหวัดขับเคลื่อน และในวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นจังหวัดนำร่องเป็นจังหวัดแรกก่อน

ด้าน ดร.ทวีศิลป์ สารเเสน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในวันนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีอยู่ 4 หน่วยงาน คือ 1. อพาร์ทเม้นท์ อาภรณ์เพลส ซึ่งมีความยินดีที่จะสนับสนุนด้านที่พัก เป็นพิเศษสำหรับคุณครูทุกคน เพราะผู้บริหาร นั้นเป็นอดีตข้าราชการครูเหมือนกัน 2.บริษัท เอไอ ซีเคียวริตี้ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งทำธุรกรรม เกี่ยวกับ การติดตั้งวงจรปิด และด้านกราฟฟิก ซึ่งจะช่วย คุณครูที่ทำงานด้านแผ่นป้าย หรืออะไรต่างๆ 3 โรงแรมศิลาชลรีสอร์ท ซึ่งผู้บริหารเป็นอดีตผู้อำนวยการคือท่าน ดร. อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ที่สนับสนุนลดค่าห้องพักให้เป็นกรณีพิเศษ และ 4.ห้าง In Plus Design ให้ส่วนลดสินค้าและบริการร้อยละ 5
ดร.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่าในส่วนสมาชิกของ สกสค.จังหวัดขอนแก่นมี จำนวนทั้งหมด 46,653 คน ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ส่วนเงื่อนไขในการที่จะมาใช้บริการคือต้องเป็นคุณครูในประจำการ และคุณครูที่เกษียณไปแล้ว ทุกท่านที่เป็นสมาชิกของเรา ไม่ว่าจะเป็นครูที่เกษียณไปแล้วหลายๆปี หรือครูอาวุโสทั้งหลาย และคุณครูในประจำการที่ติดต่อเข้ามาขอที่พัก ติดต่อประสานงานได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ได้เลย ซึ่งทางเรายินดีที่ จะประสานไปในหน่วยงานที่ MOU กับในวันนี้

ดร.ทวีศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าหาก หน่วยงานอื่นที่อยากมาร่วมงานกับ ทางสกสค.จังหวัดขอนแก่น ด้วยความยินดี ซึ่งไม่จำกัดว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ของที่ระลึก ที่ครูเข้าไปใช้บริการ ซึ่งจะมีส่วนลดให้ หรือเช่นสถานพยาบาลก็ได้ เพราะเรามีสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุเยอะมาก สามารถโทรมาติดต่อได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น หรือติดต่อในหน่วยงานที่ MOU กับเราในวันนี้เลย

ด้าน นางสุภาพร ม่วงสุข นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมงานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ในวันนี้การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในประจำการและนอกประจำการ ได้รับสวัสดิการ ส่วนลดค่าครองชีพ และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในวันนี้มีร้านค้า สถานประกอบการ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. โรงแรมศิลาชรีสอร์ ให้ส่วนลดค่าสินค้าและบริการ ร้อยละ 5 2. อาภรณ์เพลส ให้ส่วนลดค่าสินค้าและบริการ ร้อยละ 10 3. บริษัท เอไอ เซอร์เคียวริตี้ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัดบริษัท เอไอ เซอร์เคียวริตี้ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด ให้ส่วนลดค่าสินค้าและบริการร้อยละ 10 และส่วนลดพิเศษ กรณีซื้อโทรศัพท์มือถือ และ4. ห้าง In Plus Design ให้ส่วนลดสินค้าและบริการ ร้อยละ 5


ส่วน ดร. อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้บริหารโรงแรมศิลาชลรีสอร์ท กล่าวว่า เกี่ยวกับการลงนามบันทึกข้อตกลงกับทาง สกสค.จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ ทางดร.ทวีศิลป์ สารเเสน อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ท่านได้ประสานงาน เพื่อพี่น้องเพื่อนครู ปีที่แล้วท่านได้ประสานงานไปครั้งหนึ่งแล้ว ศึ่งทางตนมีความยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการ เพราะเป็นโครงการที่ดีที่น้องเพื่อนครูที่อยู่ ใน จังหวัดขอนแก่น หรือต่างอำเภอ ที่เข้ามาทำธุระราชการในจังหวัด หรือข้าราชการครูที่อยู่ทั่วประเทศ ที่มาจังหวัดขอนแก่นจะได้มีที่พัก สะอาด ราคาถูก และมีความปลอดภัยต่อพี่น้องราชการครู และมีความยินดีที่จะมา MOU เพื่อจะมาบริการพี่น้องข้าราชการครู ที่ถูกที่สุดในจังหวัดขอนแก่นก็ว่าได้ ในราคาคืนละ 350 บาท ถือว่าลดที่สุดแล้ว ในจังหวัดขอนแก่น และมีห้องพักทั้งหมดจำนวน 40 ห้อง สามารถมาบริการพี่น้องข้าราชการครูได้ ซึ่งโครงการดีๆอย่างนี้ก็ถือว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่อง ส่วนจังหวัดอื่น น่าจะประสาน ไปที่กรุงเทพฯที่เป็นสำนักงานสกสค.ส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ถ้าเป็นจังหวัดอื่นที่เพื่อนครูได้ไป อย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งพอที่จะมีข้อมูล สามารถจะเข้าที่พักได้ ต้องขอชื่นชม อดีตผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
“อยากจะขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก หรือสิ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนั่นคือผ้าไหม เพราะเราถือว่าครูเป็นปูชนียะบุคคล ที่ดูแลนักเรียน ได้รับสวัสดิการตรงนี้เพื่อมาช่วยกัน ได้บุญด้วย อีกทั้งครูนั่นจะมีขวัญและกำลังใจในการจัดการเรียนการสอน”


ส่วน นายทวีศักดิ์ ศรีวรสาร ผู้บริหารอพาร์ทเม้นท์ อาภรณ์เพลส กล่าวว่า อพาร์ทเม้นท์ อาภรณ์เพลส ตั้งอยู่ที่หมู่ 16 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของอาภรณ์เพลส นั้นมีความยินดีที่จะเข้าร่วม โครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ และทางอาภรณ์เพลสเอง นั้นอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งเราอยากให้ข้าราชการครูเข้ามาพักกับทางเรา เพราะฉะนั้นห้องพักของเรา มีจำนวนทั้งหมด 29 ห้อง มีบริการแบบรายเดือน และแบบรายวัน ส่วนรายเดือนจะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงนี้ก็จะเป็น บุคคลจากต่างจังหวัดที่มาพบแพทย์ ,พยาบาล ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข. ท่านมาตอนไหนก็สามารถเข้ามาพักได้ ตามโครงการที่เราเข้าร่วม ในบริเวณอพาร์ทเม้นท์ของเรา มีอยู่ประมาณ 1 ไร่ สามารถจอดรถได้สะดวก ขอเชิญพักที่ อาภรณ์เพลส ยินดีให้บริการทุกท่าน และยินดีสำหรับคนในโครงการนี้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นักท่องเที่ยวไทย-เทศ แห่ทำบุญที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง
คนขอนแก่นพร้อมใจ รำบวงสรวงพุทธมณฑลอีสาน เสริมสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย
ททท.ร่วมจัดงาน khonkaen Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี ประจำปี 2567
มข. ฉลองมหาสงกรานต์ 67 ยิ่งใหญ่ ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” รวมรากเหง้าวัฒนธรรมอีสาน
มข.เปิดตัวนวัตกรรมทางการแพทย์ ช่วยวินิจฉัยตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอกซเรย์ผู้ช่วยคุณหมอมือใหม่โดยปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์
ททท.จัดให้ถนนนักกลอฟ์เชื่อมโยง สปป.ลาวยาวจนถึงโคราช โชว์ศักยภาพสนามกลอฟไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก หวังเจาะกลุ่มตลาดกลอฟ ร่วมกิจกรรมแบบเชื่อมโยงระหว่างประเทศ