วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

นอภ.เมือง ผนึกทีมภาคีเครีอข่าย ทต.สาวะถี ต่อยอดโครงการขุดลอกหนองคูใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นอภ.เมือง ผนึกทีมภาคีเครีอข่าย ทต.สาวะถี ต่อยอดโครงการขุดลอกหนองคูใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
   เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม 2565 นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยทีมภาคีเครีอข่ายประกอบด้วย นายศิวกร มิตราชปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายฤทธิรงค์ ศิริภูมินายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี สมาชิกสภาทศบาล หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสาวะถึ ลงพื้นที่และประชุมหารือแนวทางการต่อยอดโครงการขุดลอกหนองคูใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสาวะถึ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยยึดหลักการทรงงานและการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต มาปรับใช้ในการ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ให้แก่พี่น้องประชาชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 253 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
น่ารักตะมุตะมิ เด็กๆขอนแก่นใส่ชุดไทยหลายยุคหลายสมัยร่วมลอยกระทง กันอย่างสนุกสนาน
ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ปีที่ 2  มข.ลั่นประกวดเพลงลูกทุ่งจะยกระดับสู่ซอฟพาวเวอร์ระดับประเทศต่อไป
Glowfish ปลุกกระแสตลาดสำนักงานอีสาน รับการลงทุน NeEC ยอดจองก่อนเปิด 50%
LAB Future & BIO Expo 2024 ขับเคลื่อนไบโอเทค การแพทย์อีสานโชว์วัตกรรม เครื่องมือแล็บจากทั่วโลก สร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง รับ NeEc
เปิดตัวอลังการ แถลงข่าวประกวดนางสาวไทยขอนแก่น 2567
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.)  มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ในพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1