วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

(มีคลิป)มข. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม  “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” 16 ก.ย.65 นี้ ที่สถานีรถไฟขอนแก่น

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.   ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ในโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี อาจารย์ ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้บริหาร และตัวแทนจากคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  บุคลากรกองสื่อสารองค์กร และเครือข่ายสื่อและวิทยุชุมชนเข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน

     โดยในที่ประชุมได้ร่วมลงมติเห็นชอบในการจะจัดกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ สถานีรถไฟ  โดยแต่ละคณะหน่วยงาน ต่างร่วมแสดงความคิดเห็น และแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม  เป็นโอกาสดีที่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน CSV แก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน

ทางด้าน อาจารย์ ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโครงการดีๆ โดยจะนำองค์ความรู้ และการบริการสู่ชุมชนสำหรับประชาชนในจังหวัดขอนแก่นนะคะ  โดยจะจัดกิจกรรมหลากหลายสำหรับทุกวัย ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  โดยมีหลายคณะ/หน่วยงานแจ้งร่วมกิจกรรมเปิดบู้ธให้บริการประชาชน อาทิ ในด้านสุขภาพ จะมีคณะแพทยศาสตร์ จะให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัด การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน การฝังเข็ม  การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ความรู้ด้านการดูแลหัวใจของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปจนถึงการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากโดยทีมแพทย์คณะทันตแพทยศาสตร์   มีบู้ธของคณะเทคโนโลยี จะให้บริการด้านอุตสาหกรรมเกษตร ด้านอาหาร การประกอบอาหาร การแปรรูปอาหาร และการตรวจคุณภาพน้ำในบ้านเบื้องต้น เป็นต้น”

นอกจากนั้น  ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องของการประกอบการต่างๆ ในเรื่องวิชาชีพ ความรู้ใกล้ตัวด้านกฎหมาย โดยทีมนิติกรของกองกฎหมาย  ความรู้ด้านเด็กสมาธิสั้น พัฒนาการเรียนรู้ช้า มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์  พร้อมกับจัดกิจกรรมการฝึกทักษะสำหรับเด็กเล็ก   มีกิจกรรมเปิดประสบการณ์ในโลกเสมือนทางดิจิทัล หรือ metaverse experience  ของสำนักหอสมุด   สำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง สามารถนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพ  ตรวจโรคเห็บหมัด  และรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี รวมถึงการรับคำปรึกษาได้”

“นับว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะนำองค์ความรู้ที่หลากหลายออกไปให้บริการสำหรับตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัย  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะคะ”  อาจารย์ ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  กล่าวในที่สุด

ผลสรุปของการจัดกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”  ประจำปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563  ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นั้น  มีหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดงาน  จำนวน 18 คณะ/หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ กองอาคารและสถานที่  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  คณะเภสัชศาสตร์ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย กองการกีฬา และสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานภายนอกสนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ สถานีรถไฟขอนแก่น โรงงานน้ำแข็งมิตรภาพขอนแก่น และบริษัท มิส ลิลลี่ ฟลาวเวอร์ จำกัด  และหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ให้บริการชุมชน จำนวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี  โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กองกฎหมายคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เครือข่ายวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักหอสมุด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โดยมีประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ทั้งอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองของแก่น และนอกเขตอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน  ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมการจัดกิจกรรมถึงร้อยละ 98.8 อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ

ข่าว/วัชรา   น้อยชมภู

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7cVBL-k26Do&t=7s

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้ว่าฯขอนแก่น ย้ำชัดลุยตรวจค้นหายาเสพติดทุกหมู่บ้าน แม้จะหมดห้วงระดมปราบยาเสพติด 90 วัน
ขอนแก่นคุมเข้มชุดสังฆภัณฑ์-สิ่งของทำบุญรับวันพระใหญ่ เตือนผู้ประกบการติดฉลากราคา-มีอายุก่อนจำหน่ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ขอนแก่น มอบโฉนดเพื่อการเกษตร แก่เกษตรกร 72 ราย 72 แปลง 1,120 ไร่ ตาม โครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สายมูตัวจริงห้ามพลาด! ททท. จัดงาน “ศรัทธา อีสานมูแฮง” ชวนสัมผัสโลกแห่งความศรัทธาและพลังแห่งมูเตลู มูให้ปังกับเกจิอาจารย์วัดดังแห่งที่ราบสูงอีสาน วันที่ 19-21 กรกฎาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
คนขอนแก่นเริ่มไม่มั่นใจหลังรัฐบาลแถลงคืบหน้าเงินดิจิทัลวอลเล็ต ทั้งยังปรับปรุงเงื่อนไขรายการสินค้าต้องห้ามเพิ่มขึ้น ไม่สามารถใช้เงินในโครงการซื้อได้
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานสัมมนาประจำปี 2567 เรื่อง “แก้หนี้เกษตรอีสานอย่างไร ให้ยั่งยืน”