วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

กฟผ.โดยฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชักชวนเด็กๆเยาวชนและชาวบ้านตูมน้อย  ต.เมืองเก่า ขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรมโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม

กฟผ.โดยฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชักชวนเด็กๆเยาวชนและชาวบ้านตูมน้อย  ต.เมืองเก่า ขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรมโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสอดรับนโยบายจังหวัดขอนแก่นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวถือเป็นปอดของชุมชน ณ วัดป่ามิ่งเมือง บ้านตูมน้อย จังหวัดขอนแก่น

             เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ณ ป่าชุมชนวัดป่ามิ่งเมือง บ้านตูมน้อย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม   มีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ  และนายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้,ร่วมด้วย นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า, นางสาวรัมภามาศ  ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  ชาวบ้านตูมน้อย จิตอาสา อสม.อปพร.เดินทางมาร่วมปลูกป่ากว่า 300 คน

            ทางด้านนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่นได้กล่าวถึงการร่วมกิจกรรมและกล่าวขอบคุณทาง กฟผ.ว่า “ในนามของพี่น้องประชาชาวอำเภอเมืองขอนแก่นต้องขอขอบคุณทาง กฟผ.ที่ได้ดำเนินจัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมาโดยตลอดเพื่อส่วนรวม ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆเป็นต้น วันนี้ทาง กฟผ.ได้มาจัดกิจกรรมการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ได้ชักชวนเเด็กๆนักเรียนและชาวบ้านมาร่วมกันปลูกถือว่าเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีๆแก่เยาวชนถือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมมาก จึงขอขอบคุณทาง กฟผ.มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ” นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น

         ด้านนายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ได้กล่าวเสริมว่า “การมีป่าไม้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี สร้างความร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์ หากว่าเมืองไหนไม่มีป่าไม้บ้านเมืองนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นเมือง วันนี้ กฟผ.ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองเก่า มีท่านนายอำเภอร่วมเดินทางมาเป็นประธานปลูกป่าในวันนี้ด้วย ทุกภาคส่วนวันนี้ก็ได้ให้ความร่วมมือรวมทั้งป่าไม้เขตด้วย สุดท้ายอยากให้เด็กๆเยาวชนรักษาป่าของบ้านเราช่วยกันดูแลให้ต้นไม้เติบโตเพื่อเป็นปอดของชุมชนเมือง ป่าช่วยลดภาวะโลกร้อน ช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อบ้านเมืองของเรา ขอบคุณทาง กฟผ.อีกครั้งนะครับ”นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

         สุดท้ายนายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นหน่วยงานด้าน รัฐวิสาหกิจ ที่มีภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย โดยมีนโยบายสำคัญที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากปณิธานในการ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยเหตุผลดังกล่าว การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้จัดตั้งโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมขึ้น โดยการร่วมมือกับวัด สถานศึกษา นักเรียน ชุมชน ประชาชนในพื้นที่อย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะปลูกฝังการปลูกและดูแลรักษาป่าให้กับประชาชน ชุมชน และเยาวชนที่มีพื้นที่ใกล้สถานีไฟฟ้าแรงสูงและแนวสาย

ส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ กฟผ. รับผิดชอบซึ่ง วัดป่ามิ่งเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ใกล้สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 2 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่าง ยิ่งที่ กฟผ. จะได้ดูแลชาวบ้านเป็นอย่างดี ถือว่าเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันระหว่าง กฟผ. และชุมชน โดย กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนการปลูกป่าชุมชนในพื้นที่วัดป่ามิ่งเมืองในวันนี้ เพื่อให้ชาวบ้านบ้านตูมน้อยมีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ลดสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงมา ช่วยกันร่วมปลูกป่าในวันนี้อย่างอบอุ่น ถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกด้วย”นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าวปิดท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 317 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พระลับฟูพรม พ่นยุงทั้งหมู่บ้าน หลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน “พงศ์ธร” สั่งเข้มพื้นที่เสี่ยทุกจุดเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่
จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
ขอนแก่นฝนตกทุกวัน แปลงกุยช่ายประสบปัญหารากเน่า และเชื้อราขึ้น ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง
มข.จัดเต็ม! รวมหมอลำ 24 คณะ ชู soft power ฉลอง 60 ปี 9-11 ต.ค.นี้
“ธรรมนัส” ลุยตรวจน้ำท่วมขอนแก่น กำชับทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนเต็มที่
ขอนแก่น ยูไนเต็ด ลุยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งโรงครัว-มอบน้ำดื่ม หลังมวลน้ำหนุนเข้าท่วมพื้นที่ อ.น้ำพอง ต่อเนื่อง