วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

คลัง เผยรัฐเตรียมออกมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางเร็วๆนี้ พร้อมดูแลกลุ่มคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีการดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม มาตรการเยียวยาไม่มีเฉพาะมาตรการ 5,000 บาทยังมีมาตรการออกมาเป็นระยะๆ โดยประชาชนที่จะได้รับการเยียวยาทั้งหมดประมาณ 66 ล้านคน แบ่งเป็น

กลุ่มแรงงาน 40 ล้านคน ได้แก่ (1) แรงงานในระบบ 11 ล้านคน ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม (2) แรงงานอิสระ 16 ล้านคนผ่านมาตรการเยียวยา 5,000 บาทระยะเวลา 3 เดือน (3)เกษตรกร 10 ล้านคน ผ่านมาตรการเยียวยา 5,000 บาท/ครอบครัว และ (4)เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจอีก 3 ล้านคน รัฐบาลดูแลไม่มีลดวันทำงานหรือลดเงินเดือน ทั้งนี้กลุ่มแรงงานได้มีมาตรการดูแลออกมาแล้ว

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ภาครัฐยังไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือดูแล ซึ่งจะมีมาตรการออกมาในอนาคตอันใกล้นี้

ทั้งนี้มี กลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ ได้ก่ (5)กลุ่มเปราะบาง จำนวน13 ล้านคนได้แก่เด็กแรงเกิด ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)กำลังเสนอมาตรการช่วยเหลือ ในเร็วๆนี้

(6)กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นผู้ถือบัตรสวัดิการแห่งรัฐ จำนวนเต็มมี 14.6 ล้านคนแต่วันนี้การเยียวยาภาครัฐเน้นว่าจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันระหว่างกลุ่ม โดยเมื่อหักกับกลุ่มแรงงานจะเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีมาตรการรัฐเข้าไม่ถึง จำนวน 2.4 ล้านคน

ส่วน(7)กล่มคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ จำนวน 1.7 ล้านคน โดยจากที่มีประชาชนมาร้องเรียนมากในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่กระทรวงการคลังและกรมประชาสัมพันธ์ ทางก.คลัง เข้าใจว่าการลงทะเบียน”เราไม่ทิ้งกัน” เป็นการลงทะเบียนออนไลน์ทั้งหมด หลายรายไม่คุ้นชินหรือไม่ชำนาญจึงทำให้การลงทะเบียนไม่สำเร็จ ก.คลังมีนโยบายชัดเจนกลับมาดูแล ดังนั้นในสัปดาห์สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อธนาคารของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ แต่แม้ว่าไม่ได้ไปยื่น ขณะนี้ก็ได้มีข้อมูลอยู่แล้ว

และ(8)กลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ซึ่ง พม.มีกลไกและระเบียบรองรับอยู่แล้ว ซึ่งพม.ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 1 ล้านคน

ทั้งนี้ กลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มอื่น โดยแต่ละกลุ่มต้องไม่ซ้ำกัน ซึ่งเราประเมินแล้วเมื่อขจัดความซ้ำซ้อนจะเหลือไม่เกิน 12.5 ล้านคน และเมื่อรวมกับกลุ่มเยาวชน อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 13.5 ล้านคน

นายลวรณ กล่าวว่า กลุ่มที่ (1)-(4) วันนี้มีข้อมูลแล้วจะได้รับการเยียวยาที่เป็นตัวเงินช่องทางใดช่องทางหนึ่ง แต่รัฐบาลดูแลในมาตรการใดมาตรการหนึ่งกับประชาชน ทั้งหมด 66 ล้านคน

Loading