วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ที่สุดแล้วในภาคอีสาน!งานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ Smart Business Expo 2002

หอการค้าจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมอุตสาหกรรมซอฟ์ต์แวร์ไทย เป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและนำมาประยุกต์ใช้ดำเนินธุรกิจ เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในโลกยุคดิจิทัลเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะนำมาประยุกต์ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ
เมื่อเวลา 16.30 นวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานปาฐกถาพิเศษ และเปิดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ Smart Business Expo 2002 ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2565 ในการนี้ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมี นายกำแหง กล้าสุดนธ์ รองอธิบดีกระทรวงพาณิชย์ ,ท่านนายเหงี้ยน หง็อก เหียบ กงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย,นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,นายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น,นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ,นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ,นายภูริพันธ์ บุนนาก รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวในนามผู้สนับสนุนการจัดงาน ,นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล กรรมการหอการค้าไทย กล่าวแสดงความยินดี ,ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น,รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายวิฑูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน ) ประธานหอการค้าทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน และ 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดงาน


นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในนามชาวจังหวัดขอนแก่นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกี่ยรติทุกท่านสู่จังหวัดขอนแก่น และยินดีต้อนรับเข้าสู่งานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ ” SMART BUSINESS EXPO 2022″ ในวันนี้จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC (East West Economic Corridor)เส้นทางที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก – ตะวันออกของการคมนาคม เพื่อเชื่อมต่อระหว่างประเทศ และหัวเมืองสำคัญๆ ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) เป็นจังหวัดมีที่ที่ตั้งซึ่งมีความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตในการลงทุน และจังหวัดขอนแก่นยังได้รับการเป็นเมือง ไมซ์ (MICE City) และสมาร์ทชิตี้ (Smart City) อีกด้วยการจัดงาน Smart Business Expo 2022 ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้จังหวัดขอนแก่น จะก้าวเป็น Hub Digital Transform GMS ของกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งผมมั่นใจว่าจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆจะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดประโยชน์แก่จังหวัดขอนแก่น และภูมิภาคใกล้เคียงอย่างแน่นอน


นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานว่าหอการค้าจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมอุตสาหกรรมซอฟ์ต์แวร์ไทย จัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ “สมาร์ทบิซิเนส เอ็กโป 2022” เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะนำมาประยุกต์ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและนำมาประยุกต์ใช้ดำเนินธุรกิจ เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในโลกยุคดิจิทัล
ซึ่งภายในงานจะมีผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและส่วนกลางรวมถึงภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสตาร์อัพ ตลอดจนสถาบันการเงินให้สินเชื่อธุรกิจ มาร่วมออกบูธแสดงสินค้า ไม่ต่ำกว่า 200 บูธ


ด้าน ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงแม้ว่าการสร้างประสบการณ์ที่พึงพอใจแก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลจะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำนห้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ สร้างความสัมพันธ์กันการสร้างประสบการณ์ที่พึ่งพอใจแก่ผู้บริโภคในยุคิจิทัลจะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ช่วยให้บริษัทได้รับผลประโยชน์มากมาย บุคลากรเน้นการทำงนด้านการสร้างกลยุทธ์ ผ่านนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าปฏิบัติการ และทำงานซ้ำๆ เดิมฯ รวมถึงการสร้างเครื่อข่ายการทำงาน และ Knowledge sharing ให้บุคลากรจากหลากหลายแผนกได้มีการลกเปลี่ยนความคิดนด้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะนั่งอยู่ตรงไหนในออฟฟิศ หรือทำงานจากที่ใดบนโลกก็าม มากไปกว่านั้นการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตก็ดีจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจ Insightsของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค และความต้องการแบบลึกซึ้งทำให้การตัดสินใจนั้นเป็นไปตามข้อมูลแบบ Real time ไม่ใช่เป็นเพียงการคาดคะเน ซึ่งสิ่งเหล่าให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพ และตอบสนองวิสัยทัศน์ของบริษัทได้มากขึ้น


ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปแล้วเราอยู่ในยุที่เทคโนโลยีมีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในชีวิต และการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทต่าง1 จึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะนำทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ กระผมมีความยินดีมาก ที่การจัดงานในรูปแบบงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจSMART BUSINESS EXPO 2022″ ได้เกิดขึ้นในภาพอีสาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดรับกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล


ส่วน นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล กรรมการหอการค้าไทย กล่าวแสดงความยินดีว่า เนื่องในการจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ ” SMARTBUSINESS EXPO 2022″ ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมไคซ์ขอนแก่น ในยุคคิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญให้การดำเนินธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการไม่น้อย การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุดคิจิทัล ตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่บริโภค ไม่เพียงแต่ภาคการปฏิบัติการที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เท่านั้น แต่สิ่งนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมที่องค์กรและบุดลากรทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานตำแหน่งสุดจะต้องมีส่วนร่วมในการปรับตัวไปสู่ยุ 4.0นี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรแข่งขันในยุคที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดได้


นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประทุมและนิทรรศการ (องค์การ) กล่าวว่า ในนามของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ Smart Business expo 2022 ในวันนี้ทีเส็บ ในฐานะหน่วยงานรัฐทำหน้าที่ชับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ของประเทศไทยประกอบด้วย Meetings, Incentives, Conference, และ Exhibitions / Events ซึ่งเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนและต่อยอดทางธุรกิจ โคย ทีเส็บ ให้ความสำคัญในการยกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางของไมซ์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการค้า และการลงทุน โดยเฉพาะงานแสดงสินค้าที่เป็นplatformสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนในระยะยาวสู่พื้นที่การจัดงานจังหวัดขอนแก่น เป็นไมซ์ซิตี้ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2556

ซึ่ง ทีเส็บ ให้การสนับสนุนส่งเสริมทุกกิจกรรมไมซ์ในจังหวัดมาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง อีกทั้งจังหวัดขอนแก่นเมืองแห่งจุดหมายปลายทางในการจัดงานแสดงสินค้าของภาตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลและแผนพัฒนาระดับภูมิภาคที่ต้องการให้ขอนแก่นเป็นศูนย์การชับเคลื่อนธุรกิจชิงนวัดกรรมและเทคโนโลให้สมกับเป็นหนึ่งในเมือง SMA ines expo 2022 ในครั้งนี้จึงเป็นเป็นงานแสดงสินค้าที่ตอกย้ำความมีศักยภาพเมืองมั่นเสริมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้เข้าถึงเทคโนโลยีในการดำเนินเพิ่มศักยภาพให้องค์กรสามารถแข่งขันธุรกิจในโลกยุดิจิทัล ยกระดับเพิ่มขีคความสามารถแข่งขันทางธุรกิจในระดับนานาชาติ

ภายในงานจะมีผู้ประกอบการธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือและส่วนกลาง รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่าย สตาร์ทอัพ ตลอดจนสถาบันการเงินให้สินเชื่อมาร่วมออกบูธแสดงสินถ้าและบริการ ไม่ต่ำกว่า 200 บูธ เชิญผู้ซื้อ Trade Buyer กว่า 100 รายการสนับสนุนงานในครั้งนี้ อยู่กายใต้การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ ในโครงการที่ชื่อว่า Empower Thailand Exhibition (EMTEX โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งยกระดับงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพขึ้นระดับภูมิภาค หรือที่เรียกว่า Regional show จากการทีเส็บได้ร่วมทำงานกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่นอย่างใกล้ชิด เราเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุดสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเติบโต ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ โดยงานนี้จะนำมา


ซึ่งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งให้เกิดการลงทุนหรือเป็นคู่ด้าทางธุรกิจ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกิดการพัฒนาการค้า การจัางงาน โดยการจัดงานนี้มีกิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า) ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขายในงาน ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
สุดท้ายนี้ ทีเสีบยังคงมุ่งมั่นพร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันงานแสดงสินค้าในระยะยาวอย่างเต็มที่ โดยเป็นผู้ร่วมคิด ผู้ร่วมสร้าง และผู้ร่วมเดินเคียงข้างผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า ต่อยอดธุรกิจและให้ขอนแก่นไมซ์ซิตี้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“อนุทิน” จวก พช.-ผู้ว่าฯสกลนคร หลังพบสินค้าโอท๊อปขาดการพัฒนา ย้ำชัดยอมไม่ได้คนต่างชาติมาซื้อภูมิปัญญาไทยเพราะความสงสาร
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาลอาญา เพื่อ พัฒนาความสามารถสำหรับงานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่นเดินหน้าสืบจากศพ ค้นหารถต้องสงสัยเชื่อมโยง 3 จังหวัด ส่งนักสืบมือดีไล่ล่าทุกวัน วอนประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่