วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดงาน “วันศรีนครินทร์” ได้ยอดบริจาค 34 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อย

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดงาน “วันศรีนครินทร์” ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้ ยอดบริจาคได้แล้วกว่า 34 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อย รพ.ศรีนครินทร์ ที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิที่เบิกได้

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.65 เวลา 19.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมจัดหาทุนเพื่อสมทบ “กองทุนวันศรีนครินทร์” โดยการจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดขอนแก่น โดยช่องทางการถ่ายทอดสัญญาณผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต และ Facebook Live ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 19.00-20.30 น. ในหัวข้อ “Hope and Help : ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้” โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมด้วยรศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,รศ.พญ.โฉมพิลาศ จงสมชัย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ,นางปราณี ธีรภานุ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จ.ขอนแก่น,นางโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ ผู้บริหารแฟรี่’ตลาดต้นตาลและตลาดอู้ฟู่,นางอรุณวรรณ หาญเจริญศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัทขอนคอนกรีตจำกัด นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ด้วยการร่วมรับบริจาคสมทบทุนวันศรีนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อย ในรายการพิเศษ วันศรีนครินทร์ ประจำปี 2565 ในการนี้พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี (หมอเพื่อน) รองนางสาวไทย ประจำปี 2552 รับหน้าที่เป็นพิธีกร พร้อมกับผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล หน่วยเวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา ,น.ส.วัลย์ณรัตน์ ศรีไสย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,คณะกรรมการกองทุนวันศรีนครินทร์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐ และเอกชน ร่วมบริจาคในงาน

นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันโทรศัพท์เข้ามาบริจาคในรายการจนมียอดบริจาคเป็นเงินกว่า 34 ล้านบาท ซึ่งกองทุนวันศรีนครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เพื่อการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการรักษาเกินสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของนักศึกษาและการฝึกอบรมของแพทย์ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม และเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนวันศรีนครินทร์

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธายังสามารถร่วมส่งต่อความหวังและสร้างพลังใจแก่เพื่อนมนุษย์ได้ที่ บัญชีธนาคารกองทุนวันศรีนครินทร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาสโมสร เลขที่ 411-0-95111-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.ขอนแก่น เลขที่ 551-2-93970-3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.ขอนแก่น เลขที่ 438-1-12345-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา ม.ขอนแก่น เลขที่ 549-2-07788-9 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้โทรศัพท์ 0-4336-3688 และ 0-4336-3130 ทุกวัน เวลาราชการ.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 294 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พระลับฟูพรม พ่นยุงทั้งหมู่บ้าน หลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน “พงศ์ธร” สั่งเข้มพื้นที่เสี่ยทุกจุดเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่
จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
ขอนแก่นฝนตกทุกวัน แปลงกุยช่ายประสบปัญหารากเน่า และเชื้อราขึ้น ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง
มข.จัดเต็ม! รวมหมอลำ 24 คณะ ชู soft power ฉลอง 60 ปี 9-11 ต.ค.นี้
“ธรรมนัส” ลุยตรวจน้ำท่วมขอนแก่น กำชับทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนเต็มที่
ขอนแก่น ยูไนเต็ด ลุยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งโรงครัว-มอบน้ำดื่ม หลังมวลน้ำหนุนเข้าท่วมพื้นที่ อ.น้ำพอง ต่อเนื่อง