วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ขอนแก่นจัดกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2565

ขอนแก่นจัดกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2565 สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9 สู่การต่อยอดแนวทางการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากดินให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “วันดินโลก อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” ณ.เฮือนอีสาน เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยในพิธีเปิดงานได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดในการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมวันดินโลก และการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนาและบำรุงดิน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากดินในรูปแบบต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านจากหลายจังหวัดมาร่วมงาน สำหรับงานวันดินโลกเป็นกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีความซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งยังคงตระหนักถึงความสำคัญของดิน ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เป็นที่มาของแหล่งผลิตอาหารและเป็นรากฐานของระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความสมดุลของโลก ในปีนี้ทางจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมวันดินโลก ได้มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และการตระหนักถึงความสำคัญของดิน รวมทั้งการบำรุงรักษา และการพัฒนาต่อยอดจากดินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคน สัตว์และพืช จังหวัดขอนแก่นมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อพลิกผืนแผ่นดินไทยให้กลายเป็นแผ่นดินทอง ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อรักษาดุลภาพทางชีวภาพ และเพื่อเป็นแหล่งกำเนิดอาหารที่สมบูรณ์หล่อเลี้ยงคนไทยและคนทั้งโลก.

ที่มา/PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2