วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

จ่ายเงินเยียวยา 5 พันคืบหน้า 99% คนรับสิทธิ์แล้ว 15 ล้านคน

 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าผลการดำเนินการโครงการเราไม่ทิ้ังกัน เพื่อจ่ายเยียวยา 5,000 บาทให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 โดยข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. สามารถดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 99% มีผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านคน โอนเงินสำเร็จแล้ว 14.2 ล้านคน ส่วนที่เหลือจะโอนเงินให้ครบถ้วนภายในสัปดาห์นี้ ส่วนผู้ที่ยังติดขัดเรื่องบัญชีสำหรับรับโอนเงินเยียว ขอให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด ทั้งนี้มีผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่าน 1.7 ล้านคน ซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการเยียวยาที่เหมาะสมต่อไป

นายลวรณ กล่าวด้วยว่า สำหรับกลุ่มที่เหลืออีก 1% หรือประมาณ 2.4 แสนคน เป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่ม 8 หมื่นคน อยู่ระหว่างการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิเพื่อนัดหมายยืนยันตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพ 2.กลุ่ม 1 แสนคน ได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิแล้ว แต่ยังไม่สามารถนัดพบหรือที่อยู่ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ และ 3.กลุ่ม 6 หมื่นคน ที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งกลุ่มที่ 2 และ 3 จะได้รับ SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง และให้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้าน เพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่ 29 พ.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน แต่ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา จำนวน 7 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ไม่ขอทบทวนสิทธิ 4.8 ล้านคน ไม่ผ่านเกณฑ์ทบทวนสิทธิ 1 ล้านคน ยกเลิกการลงทะเบียน 9 แสนคน และไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในเวลากำหนด 3 แสนคน

Loading