วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดแล้วงานวันเกษตรภาคอีสาน ปีที่ 31 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 27 มกราคม –5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

เปิดแล้วงานวันเกษตรภาคอีสานสุดยิ่งใหญ่ ประกวดควายไทย-ไก่พื้นเมือง ที่หาชมได้ยาก พร้อมโชว์นวัตรกรรมด้านการเกษตรแบบครบวงจน สายเกษตรห้ามพลาด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ม.ค. 2566 ที่ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นท่ามกลางความสนใจจากเกษตรกรและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคัก

นานอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า งานดังกล่าวได้งดเว้นการจัดงานเป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการจัดงานปีนี้คาดมีประชาชนเข้าเที่ยวชมงานรวมกว่า 500,000 คน มีเงินทุนหมุนเวียนภายในงานมากกว่า 500-600 ล้านบาท และภายในงานยังมีงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 7 หลายสายพันธุ์แต่ละภูมิภาคมาจัดประกวดและจัดแสดงภายในงานอีกด้วย ทั้งนี้งานวันเกษตรภาคอีสาน เป็นการจัดงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 31 โดยมี มข. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานในการเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปยังภาคการเกษตร การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากองค์กรภาครัฐ เอกชน รวมทั้งเกษตรกรและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันทำงานในลักษณะการบูรณาการผสานศาสตร์ความรู้ในทุก ๆ ด้านร่วมกัน

“การที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันจัดงานวันเกษตรภาคอีสานในครั้งนี้ จึงถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดียิ่งในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมองเห็นถึงความสำคัญของอาชีพการเกษตร ในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก อันจะเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเป็นตลาดนำการผลิต การสร้างความเข็มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก การส่งเสริมสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของไทย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมชมงานทุกสาขาอาชีพไม่เฉพาะภาคการเกษตรเท่านั้น”


นายอลงกรณ์ กล่าวต่ออีกว่ากิจกรรมที่สำคัญในงานนอกจ่กองค์ความรู้ที่นำมาถ่ายทอดแบบครบถ้วนรอบด้านแล้วยังคงกำหนดให้มีการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นการดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตลอดจน สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรมประกวดไก่แจ้สวยงาม การแข่งขันทำอาหารจากไก่พื้นเมือง อย่างไรก็ตามสำหรับ การจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติในครั้งที่ 7 นี้ มีเกษตรกรส่งไก่พื้นเมืองเข้าประกวดจากจังหวัดต่างๆ เกือบทั่วประเทศ และคาดว่าจะมีไก่พื้นเมืองที่ส่งเข้าประกวด ไม่ต่ำกว่า 200ตัว นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเสวนาและฝึกอบรมอาชีพทางด้านการเกษตร การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน


การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตร การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 24งานมหกรรมประกวดควายไทย การประกวดปลาสวยงาม การจัดแสดงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์หายากการจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร การจำหน่ายพันธุ์ไม้หายากหลากหลายชนิดการจำหน่ายสินค้า OTOP จากกลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรจากทั่วประเทศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 10 และได้มีการเปิดเวทีมีนายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่นและคุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)เดินทางกล่าวต้อนรับ ชื่นชมยินดีกับน้องๆผู้เข้าทำการประกวดทุกคน มีกิจกรรมการแสดงโชว์ บัวขาว บัญชาเมฆ
ทั้งนี้งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27 ม.ค.-5 ก.พ. รวมระยะเวลา 10 วัน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา