วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

OR ได้รับการจัดเครดิตองค์กรเป็นครั้งแรกจาก TRIS ระดับ “AA+” สะท้อนความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกน้ำมันที่มีความแข็งแกร่ง

OR ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร (Company Rating) เป็นครั้งแรกที่ระดับ “AA+” จากทริสเรทติ้ง (TRIS) โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือคงที่ (Stable) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันประเทศไทยที่มีจุดแข็ง มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือOR เปิดเผยว่าTRIS สถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำของประเทศไทย ได้ประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรของ OR เป็นครั้งแรก
ในปี 2566 ที่ระดับ AA+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของ OR ในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย และการมีส่วนสำคัญอย่างมากเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. โดยเป็นทั้งผู้กระจายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลักของกลุ่ม ปตท. และลูกค้าหลักของโรงกลั่นในกลุ่ม ปตท. รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแห่งอนาคต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ตลอดจนมีนโยบายทางการเงินที่มีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในมุมมองของ TRIS นั้น OR เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมทั้งเครือข่ายสถานีบริการและช่องทางกระจายสินค้า รวมไปถึงจุดแข็งของ
แบรนด์ PTT Station และโมเดลการขยายสาขาในรูปแบบลงทุนและดำเนินการโดยผู้แทนจำหน่าย (DODO) ส่งผลให้ OR สามารถขยาย PTT Station ได้อย่างรวดเร็วและใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มาก นอกจากนี้ OR ยังมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่หลากหลาย และ
มี Café Amazon และ ร้าน 7-11 ซึ่งมีความต้องการสูงและช่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ PTT Station ส่งผลให้มียอดขายต่อสาขามากยิ่งขึ้น รวมถึงการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่จะปรับเปลี่ยนสถานีบริการ PTT Station ให้กลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของชุมชน (Living Community) โดยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการขั้นพื้นฐาน การเพิ่มพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ OR มีรายได้ที่มั่นคง มีกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ (Disruption Risk) ได้ในระยะยาว อีกทั้งยังมีความพยายามในการกระจายการลงทุนไปในธุรกิจ Lifestyle ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ OR ที่จะเพิ่มแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลาย และเพิ่มความหยืดหยุ่นให้แก่ธุรกิจโดยรวมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ OR ยังมีความแข็งแกร่งทางการเงินจากการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทต่อประชาชนทั่วไป (IPO Proceed) และมีหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (Cash Generation) ซึ่งการจัดอันดับเครดิตองค์กรของ OR ที่ระดับ AA+ ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจ กระแสเงินสดและสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่งของ OR  ในสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคาน้ำมัน และการเปลี่ยนผ่านของพลังงานน้ำมันไปสู่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้ OR มีทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินกู้ผ่านการออกหุ้นกู้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารต้นทุนและเงื่อนไขทางการเงินให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและการลงทุนอีกด้วย

OR ยังคงพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทของ OR ให้เป็นธุรกิจสีเขียว เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ รวมทั้งมีการบริหารจัดการฐานะทางการเงินให้มีความแข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน นายดิษทัต กล่าวในตอนท้าย

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
OR จัดกิจกรรม “รักษ์ แอทหนองกุง แฟร์” จ.ขอนแก่น สร้างจิตสำนึกเพื่อมุ่งพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คลังปิโตรเลียมขอนแก่นโออาร์ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน1080 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
OR จำหน่ายน้ำมันมาตรฐานยูโร 5 ที่ พีทีที สเตชั่น 226 แห่ง ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 สนองนโยบายภาครัฐ
OR สนับสนุนจัดกิจกรรม “โออาร์ อาสาสานสุข” จ.ขอนแก่น
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ โออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2023 สนามสุดท้าย
OR จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชนภูมิภาค ประจำปี 2566 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” อย่างแท้จริง