วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ปศุสัตว์ขอนแก่นประชุมเครือข่ายการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

24 มี.ค. 2023
205

ปศุสัตว์ขอนแก่นประชุมเครือข่ายการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทยใช้ต้นแบบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๔ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

นายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย: ใช้ต้นแบบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๔ พื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมบุญทันตา ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ประเทศไทย

และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for disease control and prevention:

CDC) และได้รับเกียรติจาก นสพ.ชนินทร์ น่าชม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น สพญ.ดร.อรพรรณ อาจคำภา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ นางสาววนิดา อินทรสังขาร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น และนางสาวพิทยารัตน์ มีมังคะ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘ แห่ง คณะกรรมการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ ซึ่งจะเป็นเครือข่ายของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นในการร่วมมือกันออกไปบริการ ทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในการออกไปให้บริการตามหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ในทุกอำเภอ

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2