วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสลานนท์ ประจำปี 2566

24 มี.ค. 2023
168

(23 มี.ค. 66) ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลอด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสลานนท์ ประจำปี 2566

ด้วยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นประจำทุกปี สำหรับประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดขอนแก่น ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 22 ทุน รวมเป็นเงิน 73,000 บาท แยกเป็นประเภททุนการศึกษา ได้แก่ 1. ทุนรายปี ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวม 17 ทุน เป็นเงิน 50,00 บาท 2. ทุนต่อเนื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท, ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ,รวม 3 ทุน เป็นเงิน 13,000 บาท และ 3. ทุนส่วนกลาง ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท, รวม 2 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท

ทั้งนี้ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้ให้การสนับสนุนค่พาหนะให้กับนักเรียน และนักศึกษา ที่มารับทุนการศึกษารายละ 100 บาท จำนวน 22 ราย เป็นเงิน 2,200 บาท

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2