วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

กกต.ขอนแก่นพร้อมรับสมัครเลือกตั้ง 3-7 เม.ย.นี้

27 มี.ค. 2023
129

กกต.ขอนแก่นพร้อมรับสมัครเลือกตั้ง 3-7 เม.ย. พร้อมเตือนผู้สมัครถ้ารู้ว่าผิดหรือขาดคุณสมบัติแต่ยังคงมาสมัคร มีความผิดตามกฎหมายทันที

เมื่อเวลา 13.30น. วันที่ 27 มี.ค. 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ขอนแก่น นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเลือกตั้ง เข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารต่างๆ ซึ่ง กกต.กลาง ได้ทยอยจัดส่งมาให้กับ กกต.ขอนแก่น อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ที่กำหนดให้มีการรับสมัครในวันที่ 3-7 เม.ย. ที่จะถึงนี้

นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ยืนยันชัดเจนแล้วว่า กกต.ขอนแก่น จะใช้สถานที่สำหรับการรับสมัครรับการเลือกตั้ง สส.ทั้ง 11 เขตเลือกตั้งที่ศาลาประชาคมขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดโดยจะทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3-7 เม.ย. ซึ่งขณะนี้การเตรียมการในด้านต่างๆนั้น ได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยทั้งในเรื่องของสถานที่และบุคลากรที่จะดำเนินการรับสมัครฯ โดยประธานฯ และ ผอ.เขตเลือกตั้งทั้ง 11 เขตเลือกตั้งพร้อมอนุกรรมการในส่วนที่จะต้องเตรียมการรับสมัครได้มีการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะมีการประชุมชี้แจงซักซ้อมการรับสมัครในวันที่ 30 มี.ค.ที่จะถึงนี้

“การประชุมร่วม กกต.ขอนแก่น กับ ประธานฯ,ผอ.กกต.เขต และคณะอนุกรรมการประจำเขตทั้ง 11 เขตเลือกตั้งเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้ง กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ซึ่งขณะนี้ กกต.ขอนแก่น มีความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่มีความกังวลใจใดๆ ทั้งในส่วนของบุคลากรและสถานที่ที่ทั้งหมดพร้อมทุกอย่างทุกเรื่อง”

นายวัชระ กล่าวต่ออีกว่า ได้ทำประกาศให้ผู้ที่จะสมัครรับการเลือกตั้ง ได้รับทราบ ซึ่งเรื่องที่ผู้สมัครควรรู้นั้น ในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้มีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของลักษณะต้องห้าม การเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยล้มละลาย เป็นผู้ติดยาเสพติด และเรื่องของการถือหุ้นสื่อต่างๆ

“ในเรื่องลักษณะต้องห้ามที่กล่าวมาผู้ที่จะสมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว เพราะหากสมัครไปแล้วจะถอนสมัครการรับเลือกตั้งไม่ได้ในกรณีที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแล้วยังมายื่นสมัครจะมีความผิดทางกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายอาญาด้วยจึงเป็นข้อห่วงใยของผู้สมัคร”

นายวัชระ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว แต่ครั้งนี้แยกเป็น 2 บัตร ประกอบด้วยแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ไม่มีความหนักใจเพราะว่าเคยผ่านการเลือกตั้งใช้บัตร 2 ใบ แบบนี้ตั้งแต่ปี 2548 และปี 2554 รูปแบบคล้ายเดิมที่เคยมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ด้วยข้อห่วงใยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับทราบเป็นระยะๆ

” ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในวงกว้าง ประชาชนไม่น่าจะสับสนเพราะคล้ายกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ประชาชนเคยไปเลือกตั้งมาซึ่งบัตรจะมีสีแตกต่างกันชัดเจนส่วนจะเป็นสีแบบไหนสีอะไรใกล้ช่วงเลือกตั้ง กกต. จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง”

<a href="https://www.eventesan.com/archives/120" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
<img src="https://sv1.picz.in.th/images/2021/07/08/sXndME.png" alt="sXndME.png" border="0" />
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797
</><a href="https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=323" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
<img  class="img-responsive"src="https://sv1.picz.in.th/images/2021/03/30/DasKLf.jpg" alt="DasKLf.jpg" border="0" />
</a><a href="https://www.pttor.com/th" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
<img class="img-fluid"src="https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/25/8JER4J.jpg" alt="8JER4J.jpg" border="0" />
<a href="https://www.ais.co.th/5g/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
<img class="img-responsive"src="https://sv1.picz.in.th/images/2021/03/30/Da2r0R.png" alt="Da2r0R.png" border="0" />
<a href="https://www.facebook.com/CentralPlazaKhonKaen/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
<img class="img-responsive"src="https://sv1.picz.in.th/images/2021/03/30/DpkFp1.jpg" alt="DpkFp1.jpg" border="0" />
<a href="http://www.smilefm101.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
<img class="img-responsive" src="https://img2.bpicc.com/2021/01/13/banner1-08.gif" alt="banner1-08.gif" border="0" />
<a href="http://themediaesan.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
<img class="img-responsive"src="https://sv1.picz.in.th/images/2021/03/30/Dp1Qd0.png" alt="Dp1Qd0.png" border="0" />
<a href="http://www.smilefm101.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
<img class="img-fluid"src="https://sv1.picz.in.th/images/2021/07/28/2wk8Dt.jpg" alt="2wk8Dt.jpg" border="0" />
<img class="img-fluid"src="https://sv1.picz.in.th/images/2021/07/28/2wcwIv.jpg" alt="2wcwIv.jpg" border="0" />

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2