วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

“จับเยอะ ตายน้อย” แนวทางการดำเนินงานสัญจรปลอดภัยเมืองขอนแก่น

07 เม.ย. 2023
132

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2566 และประสานการทำงานให้ประชาชน ร้านค้า สถานประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นโยบายจังหวัดขอนแก่น โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดการทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ “จับเยอะ ตายน้อย” เป็นแนวปฏิบัติ นอกจากนี้ทางจังหวัดยังมีมาตรการ 6 มาตรการเพื่อดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชน ห้ามขายเกินเวลาที่กำหนด ที่ผ่านมามีการจับกุมดำเนินคดีแล้ว 12 ร้านค้า นอกจากนี้จะมีการเพิ่มด่านชุมชน และบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการออกตรวจประชาสัมพันธ์ ร้านค้า สถานประกอบการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ร้านค้า สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2