วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

มข. เปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา Cellular Therapy Center สวยสุขภาพดีครบจบที่เดียว

08 เม.ย. 2023
175

มข. เปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา Cellular Therapy Center สวยสุขภาพดีครบจบที่เดียว

Cellular Therapy Center เพิ่มประสิทธิภาพรักษาโรคจากความเสื่อมและโรคเรื้อรัง การรักษาด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น สามารถให้บริการการบำบัดรักษาภาวะเข่าเสื่อม การรักษาแผลเรื้อรัง การรักษาภาวะผมบางและหลุดร่วงง่าย การรักษาฟื้นฟูผิวหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ

เมื่อวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Cellular Therapy Center) โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ในการนี้มี รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ปัญจรัก รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา ชั้น 8 อาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านเซลล์บำบัดรักษา ในการพัฒนานวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงด้านเซลล์บำบัดรักษาที่ได้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นในการศึกษาวิจัย และ พัฒนาการรักษาโรคเรื้อรัง โรคที่เกิดจากความเสื่อม และ ภาวะต่างๆ ด้วยเซลล์บำบัดรักษาชนิดต่างๆ ตลอดจน พัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดรักษา (Cellular immunotherapy) และ จะเปิดให้บริการการรักษาที่เป็นการแพทย์ทางเลือกด้วยเซลล์บำบัดรักษา ตามวิสัยทัศน์ “ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางด้านเซลล์บำบัดรักษาที่ให้การรักษาการแพทย์ทางเลือกด้วยนวัตกรรมการแพทย์เทคโนโลยีขั้นสูง”

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์ที่ให้บริการการรักษาที่เป็นการแพทย์ทางเลือกด้วยเซลล์บำบัดรักษาที่จะช่วยส่งเสริมผลการรักษา และ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสำหรับโรคที่เกิดจากความเสื่อมและโรคเรื้อรังอื่นๆ ตลอดจนโรคมะเร็ง นอกจากนี้ เซลล์บำบัดรักษายังมีประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมสุขภาวะช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย ถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะสามารถรองรับกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงวัย  จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะได้รับการรักษาด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซลล์บำบัดรักษาอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ปัญจรัก รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า Cellular therapy center เป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาการรักษาที่เป็นนวัตกรรมการแพทย์ทางเลือกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยเซลล์บำบัดรักษา โดยเซลล์บำบัดรักษาอย่างง่ายที่ศูนย์จะเปิดให้บริการในระยะแรก คือ การรักษาด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น คือ Platelet rich plasma (PRP) therapy ซึ่งสามารถให้บริการการบำบัดรักษาหลายด้าน อาทิ การรักษาภาวะเข่าเสื่อม เหมาะสำหรับผู้ป่วยเข่าเสื่อมในระยะเริ่มต้น มีผลเด่นในการช่วยลดอาการปวดเข่า และ ช่วยชะลอการเสื่อมของข้อเข่า การรักษาแผลเรื้อรัง ซึ่ง PRP จะช่วยกระตุ้นกระบวนการ การสร้างเนื้อเยื่อและหลอดเลือดใหม่ สำหรับช่วยในกระบวนการหายของแผล ซึ่งอัตราการหายของแผล ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ คือ การ ล้างและดูแลแผลของผู้ป่วยด้วย การรักษาภาวะผมบางและหลุดร่วงง่าย PRP จะช่วยกระตุ้นให้รากผมแข็งแรงมากขึ้นและช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมแต่ละจุดมีการควบคุมคุณภาพและปริมาณของ PRP ที่ฉีดในแต่ละจุด การรักษาฟื้นฟูผิวหน้า PRP จะช่วยกระตุ้นการสร้าง คอลลาเจนของผิวหน้า ลดรอยฝ้า กระ และจุดด่างดำให้จางลง ตลอดจนช่วยฟื้นฟูสภาพผิว และลดรอยเหี่ยวย่นของผิวหน้า

สำหรับ ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา จะเปิดให้บริการการรักษาที่เป็นการแพทย์ทางเลือก แบ่งการรักษาออกเป็น  4 ประเภท ดังนี้

1) Platelet rich plasma (PRP) therapy เป็นการรักษาด้วยเซลล์เกล็ดเลือดเข้มข้นของผู้ป่วยเอง โดยการนำเลือดของผู้ป่วยมาสกัดแยกให้ได้ส่วนเกล็ดเลือดเข้มข้น คือ PRP แล้วนำกลับไปฉีดรักษาให้กับผู้ป่วยรายนั้นๆ ในอนาคต จะพัฒนาการรักษาด้วย PRP จากเซลล์เกล็ดเลือดผู้บริจาคที่มีร่างกายแข็งแรงสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยอื่นๆ โดยไม่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน (Universal treatment)

2) Stem cell therapy เป็นการพัฒนาวิธีในการคัดแยกเอาเซลล์ต้นกำเนิด (stem cells) ที่มีคุณภาพดีและมีเสถียรภาพจากแหล่งกำเนิด stem cells ต่างๆ แล้วเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาโรคทางด้าน regenerative medicine ต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโดยการกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซม การฟื้นฟู และการสร้างทดแทนเซลล์ที่เสื่อม และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการชะลอวัยด้วย

3) PRP combining stem cell therapy เป็นการรักษาด้วย PRP ร่วมกับ stem cells โดยการอาศัยคุณสมบัติของ PRP ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมของ stem cells เพื่อกระตุ้นให้ stem cells พัฒนาไปเป็นเซลล์ที่เหมาะสมเมื่อนำไปใช้ในการรักษา

 4) Cell-free therapy เป็นการพัฒนาการรักษาด้วยการกระตุ้น stem cells ให้หลั่งสารที่มีประโยชน์สำหรับกระตุ้นให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซ่อมแซมและฟื้นฟูของเซลล์

ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ อาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 8 ในวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น. เสาร์และอาทิตย์ เวลา 12.00 – 20.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 098 619 3045

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2