วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

บอร์ดกสทช. มีมติงดจ่ายเงินโบนัสพนักงานกสทช.ประจำปีกว่า 200 ล้านบาท

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยหลังการประชุมบอร์ดกสทช. ว่า บอร์ดกสทช.มีมติเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์กลางขยายระยะเวลาการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี (USO) ของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และผู้ประกอบการโทรคมนาคม ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 29 พ.ค.นี้

สำหรับร่างประกาศหลักเกณฑ์กลางดังกล่าว กำหนดให้ผู้ประกอบการฯที่มีรายได้เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี นำเงินมาชำระค่าธรรมเนียม 50% ของเงินที่ต้องชำระ ก่อนวันที่ 15 มิ.ย.63 ส่วนที่เหลืออีก 50% ผ่อนผันให้นำมาชำระได้ภายในวันที่ 15 ส.ค.63 ส่วนผู้ประกอบการฯที่มีรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จะขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมทั้ง 100% ของเงินที่ต้องจ่าย และให้นำมาชำระภายในวันที่ 15 ส.ค.63

“จะนำร่างประกาศฯไปให้ประธานกสทช.ลงนาม ก่อนส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะประกาศได้ทันวันศุกร์ที่ 29 พ.ค.นี้ แต่หากไม่ทันก็ไม่เป็นไร เพราะหากประกาศในสัปดาห์หน้า ก็ให้มีผลย้อนหลังอยู่ดี และสาเหตุที่เรายังต้องทำประกาศฯเป็น 2 ขยัก ให้ผู้ประกอบการที่รายได้เกิน 1,000 ล้านบาท นำส่งเงินค่าธรรมเนียม 50% เพราะสำนักงานกสทช.ขาดสภาพคล่อง จึงต้องนำเงินดังกล่าวมาจ่ายเงินเดือนพนักงาน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ” นายฐากรกล่าว

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่มีรายได้เกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 9 ราย ส่วนผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีรายได้เกิน 1,000 ล้านบาท มีทั้งสิ้น 12 ราย

นายฐากร กล่าวว่า บอร์ดกสทช.ยังมีมติเห็นชอบการยกเลิกจ่ายเงินโบนัสประจำปี ให้กับพนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นเงินประมาณ 200 ล้านบาท และให้นำส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ซึ่งถือเป็นการนำร่องให้กับหน่วยงานที่ต้องการทำตาม ทั้งนี้ ยอมรับว่ามีพนักงานของกสทช.ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ แต่เป็นสิ่งที่กสทช.ต้องดำเนินการในสถานการณ์ที่ประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากโควิด เพื่อนำเงินดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาโควิด

นายฐากร ยังกล่าวด้วยว่า บอร์ดกสทช.ยังไม่ได้ข้อสรุปการจ่ายเงินเยียวยาให้กับบริษัท อสทม. จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่น แต่คาดว่าเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปในการประชุมบอร์ดกสทช.สัปดาห์หน้า นอกจากนี้ บอร์ดกสทช.ยังมีมติอนุมัติเงินเพื่อต่อสู่กับโควิดเพิ่มเติม โดยอนุมัติเงินให้กับโรงพยาบาล 46 แห่ง เป็นเงินอีก 181.38 ล้านบาท จากก่อนหน้านี้ที่ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือให้โรงพยาบาลต่างๆไปแล้ว 1,294 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า นายฐากร ยังทวิตข้อความผ่าน Takorn Tantasith @TakornNBTC หลังบอร์ดกสทช.มีมติงดจ่ายโบนัสพนักงานว่า “เรียนพนักงานทุกคน ก่อนอื่น ผมต้องขออภัยพนักงานทุกคนที่ผมได้เสนอเรื่อง การงดจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และที่ประชุม กสทช.ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยในรอบ 100 ปี

ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ นายจ้าง ลูกจ้างต่างได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ผมเข้าใจว่า ในระยะไม่กี่เดือนข้างหน้าอาจจะมีธุรกิจปิดตัวลงอีกไม่น้อย พนักงานลูกจ้างและประชาชนทั่วไปจะได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยากมากยิ่งขึ้น

สำนักงาน กสทช.เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีรายได้เป็นของตนเอง ได้ปรับเปลี่ยนงบประมาณของสำนักงานฯ โดยชะลอและหยุดโครงการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนและนำเงินงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาท มาจัดสรรสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐเพื่อต่อสู้กับโควิด-19ครั้งนี้
การดำเนินงานดังกล่าว ผมและผู้บริหาร กสทช.ได้ประชุมร่วมกันแล้วเห็นว่าสิ่งที่สำนักงานฯดำเนินการไปนั้นยังไม่เพียงพอและจะต้องดำเนินการในส่วนอื่นอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน กสทช. ทุกคนควรร่วมแรงร่วมใจเสียสละความสุขส่วนตน โดยนำเงินโบนัสของพนักงาน กสทช. ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินเพื่อให้รัฐบาลจัดสรรเป็นงบประมาณสนับสนุนภารกิจต่างๆที่ยังคงขาดแคลนงบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก

พนักงาน กสทช. ทุกคนถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พร้อมที่จะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับประชาชนทั้งประเทศในช่วงภาวะวิกฤติโควิด

ผมหวังว่า พนักงาน กสทช. จะเข้าใจในเจตนารมณ์ของผู้บริหาร สำนักงาน กสทช. ในครั้งนี้ และขอขอบคุณพนักงาน ตลอดจนคุณงามความดีและการเสียสละในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่เราเป็นหน่วยงานนำร่องหน่วยงานแรกที่กำหนดนโยบายนี้ออกมา ด้วยความรักพนักงานทุกคน”

 573 total views,  1 views today