วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาดูกับชัดๆ!!สรุปประกาศลดอัตาดอกเบี้ย 5 ธนาคารใหญ่เดือนพฤษภาคม 2563

ที่ผ่านมาทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในปี 2563 นี้ทำให้ตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายเหลือเพียง 0.5% เท่านั้น ดังนั้นธนาคารพาณิชย์ต่างๆจึงพากันออกมาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงงินกู้ทั้งค่า MRR,MLR และ MOR ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีกับเราอย่างมากนะครับในฐานะลูกค้าที่ขอสินเชื่อ เราก็จะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนดอกเบี้ยด้วยครับทีนี้เดียวเรามาดูประกาศของแต่ละธนาคารกันธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)- MRR เหลือ 5.995 %- MLR เหลือ 5.58%-  MOR เหลือ 6.095-  เริ่ม 22/05/256

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)- MRR เหลือ 5.97 %  – MLR เหลือ 5.47%- MOR เหลือ 5.84%- เริ่ม 22/05/2563

ธนาคารกรุงเทพ(BBL)- MRR เหลือ 5.75%- MLR เหลือ 5.25%-  MOR เหลือ 5.875%- เริ่ม 21/05/2563

ธนาคารกรุงศรี(BAY)- MRR เหลือ 6.05%- MLR เหลือ 5.58%- MOR เหลือ 5.95%- เริ่ม 21/05/2563

ธนาคารกรุงไทย(KTB)- MRR เหลือ 6.22 %- MLR เหลือ 5.25%- MOR เหลือ 5.82- เริ่ม 22/05/2563

ก็เป็นประมาณนี้

 โดยปรกติการที่เราาไปกู้สินเชื่ที่อยู่อาศัย ทางธนาคารส่วนมากจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 1 – 3 ปีแรกเป็นแบบคงที่ Fixrate ครับและที่สำคัญเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างจะต่ำด้วยครับเช่น คิดคงที่ 3 ปีแรก 5 % และในปีที่ 3 เป็นต้นไปดอกเบี้ยสินเชื่อของเราก็จะปรับเป็นแบบลอยตัวตามค่า MRR , MLR และ MOR ตามที่ธนาคารกำหนดในช่วงนั้นๆครับดังนั้นเห็นไหมครับว่า MRR MLR MOR เป็นตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ยของเราเลยครับว่าเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงหรือถูกMLR (Minimum Loan Rate)          หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจMOR (Minimum Overdraft Rate)           หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชีMRR (Minimum Retail Rate)           หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อที่อยู่อาศัย         โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR จะสูงกว่า MOR และ อัตราดอกเบี้ย MOR จะสูงกว่า MLR ซึ่งส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย MRR และ MLR เป็นตัวสะท้อนระดับความเสี่ยงที่ต่างกันระหว่างลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย   โดยอัตราของ MRR , MOR และ MLR จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยครับ และที่สำคัญ MRR MOR และ MLR ของแต่ละธนาคารจะไม่เท่ากันนะครับ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร เราในฐานะผู้บริโภคควรศึกษาข้อมูล และ รายละเอียดให้รอบคอบก่อนการขอสินเชื่อนะครับ

Loading