วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3

(22 พ.ค. 66) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นปนะธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3

โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการที่ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรได้ตรงตามเป้าหมาย เป็นโครงการที่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรถึงพื้นที่ เกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านพืช ดิน ปศุสัตว์ ประมง น้ำ กฎหมาย ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาสู่เกษตรกร โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปถึงตัวเมือง หรือสถานที่ราชการที่ห่างไกล และสิ่งที่สำคัญต้องลดต้นทุนการผลิตควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ ผลักดันให้สินค้าทางการเกษตรมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีการต่อยอดนำไปสู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่า เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ ให้เป็นผู้สืบทอดอาชีพทางด้านการเกษตร ที่ถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาอย่างยาวนาน

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2