วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

ด่วน!!เช็กสถานะ กลุ่มเปราะบาง เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

จากกรณีคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรามาดูกันว่าใครบ้างที่เข้าเกณฑ์ การเป็น กลุ่มเปราะบาง

กลุ่มเปราะบางคืออะไร

1. กลุ่มเด็กแรกเกิด 1.45 ล้านคน

2.กลุ่มผู้สูงอายุ 9.66 ล้านคน

3.กลุ่มผู้พิการ 2.02 ล้านคน

กลุ่มเปราะบางได้รับเงินเยียวยาเท่าไร

กลุ่มเด็กแรกเกิด, กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ จะได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือเดือน พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19

ทั้งนี้ เงินงวดแรกที่จะได้รับในวันที่ 1 มิถุนายน จะเป็นเงินงวดเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน รวม 2,000 บาท ส่วนอีก 1,000 บาทที่เหลือ จะได้รับในงวดเดือนกรกฏาคม

กลุ่มเปราะบาง ต้องลงทะเบียนรับเงินเยียวยาหรือไม่ 

กลุ่มเปราะบางไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว  ดังนั้นทางกระทรวงจึงมีรายชื่อและเลขที่บัญชีของคนเหล่านี้ 

 418 total views,  1 views today