วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

พม.ขอนแก่น เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับภาคประชาสังคม มอบชุดอุปโภค บริโภค ให้กับ มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 29 พ.ค. ที่บริเวณลานหน้าโอโซนวินเลจ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งของและเงินบริจาคสนับสนุนโครงการชุมชนขอนแก่นเราไม่ทิ้งกัน โดยการดำเนินงานของ นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น ในนามทีม ONE HOME พม.จังหวัดขอนแก่น และศูนย์ประสานงานซีเอสอาร์ จ.ขอนแก่น ภายใต้มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า
โดยศูนย์ประสานงานซีเอสอาร์ จ.ขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการกองทุนชุมชนขอนแก่นเราไม่ทอดทิ้งกัน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด- 19 เป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเฉพาะหน้า โดยการจัดตั้งครัวกลางขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้มีอาหารรับประทานและมีอุปกรณ์ในการป้องกัน โดยดำเนินการภายใต้แนวคิดให้ “ชุมชนจัดการตนเอง” และใช้สโลแกนที่ว่า “มีก็จ่าย อยากทำบุญก็บริจาค” โดยศูนย์ประสานงานซีเอสอาร์ จ.ขอนแก่นได้ดำเนินการนำร่องในพื้นที่ชุมชนหนองแวงตราชู 2 ชุมชนบ้านบะขาม และจะขยายไปชุมชนอื่นๆ ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าสืบสานปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อร่วมช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมกับ มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า จ.ขอนแก่น มอบเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ครั้งนี้ด้วย
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยมีมาตรการต่างๆ ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด- 19 ได้มีมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่หลากหลาย
ใน จ.ขอนแก่น ซึ่งได้มีทีม ONE HOME พม.จังหวัดขอนแก่น และศูนย์ประสานงานซีเอสอาร์ จ.ขอนแก่น ได้ร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนในการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาพี่น้องประชาชนคนขอนแก่น “เราไม่ทิ้งกัน” ดังนั้นจะเห็นว่า จ.ขอนแก่น มีมาตรการรองรับที่หลากหลาย และให้ความสำคัญทุกเรื่องทุกประเด็นเพื่อให้คนขอนแก่นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด- 19 น้อยที่สุด และทำให้คนขอนแก่นอยู่ดีมีสุข บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี

 464 total views,  1 views today