วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ขอนแก่น วางแผนรับมือน้ำท่วมอย่างเข้มงวด คาดปี 68 แล้วเสร็จแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากได้ทั้งระบบ

15 มิ.ย. 2023
150

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มิ.ย. 2566 ที่บริเวณหน้าสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ถ.กสิกรทุ่งสร้าง เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานวางท่อขนาดใหญ่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลอดใต้ถนนมิตรภาพ ออกบึงทุ่งสร้าง ตามมาตรการแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ด้วยงบประมาณ รวม 380 ล้านบาท สำหรับการแก้ปัญหาน้ำในเขตเมืองทั้งระบบ

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับความร่วมมือระหว่าง จังหวัดขอนแก่น โยธาจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจากโยธาจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 380 ล้านบาท ซึ่งได้จัดสรรงบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมซ้ำซากมาโดยตลอด ซึ่งขอนแก่นพื้นที่มีสองพื้นที่ พื้นที่แรก เขตเทศบาลนครขอนแก่น จะมีพื้นที่รับน้ำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านทางชุมชนหนองแวงตราชู ซอยสวัสดี พื้นที่รองรับน้ำไม่เพียงพอทำให้เกิดการท่วมขัง จนท่วมข้ามมายังถนนมิตรภาพ ท่วมต่อไปยังชุมชนหลังศูนย์ราชการ

” ดังนั้นโครงการดังกล่าวได้วางท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นท่อสี่เหลี่ยมขนาด 2.10 x 2.10 เมตร ว่างท่อตั้งแต่แยกถนนกัลปพฤกษ์ ตามความยาวถนนมิตรภาพมาถึง แยกไทยสมุทร เลี้ยวขวาลอดใต้ถนนมิตรภาพเข้าถนนหลังศูนย์ราชการ และจะวางท่อขนาดเดียวกัน ตลอดความยาวถนนหลังศูนย์ราชการจนถึง สามแยกตัดกับถนนกสิกรทุ่งสร้าง เลี้ยวขวามาจนถึงหน้าสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นได้อนุญาตให้วางท่อทะลุสำนักงานประมง เพื่อระบายน้ำลงไปยังบึงทุ่งสร้าง ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาขนาดใหญ่ที่มีน้ำท่วมมาโดยตลอดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า พื้นที่ต่อมาคือในเขตของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซึ่งร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่นที่ผ่านมามีปัญหาการระบายน้ำของบึงหนองโคตร ในขณะเดียวกันนั้นยังมีน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่ จะมีการวางท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำมาจาก ร.8 และระบายน้ำออกมาจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ให้ไหลมายังบึงหนองโคตรที่เป็นแก้มลิงอีกทั้งจะมีการวางท่อขนาด 2.10 x 2.10 เมตร เพื่อระบายน้ำจากบึงหนองโคตรไหลไปยังหลังมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำในเขตของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนมาโดยตลอด จะได้รับการแก้ปัญหาน้ำท่วม เป็น 2 พื้นที่ขนาดใหญ่เข้ามารองรับ

“ขณะนี้การก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2566 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2568 ระยะเวลาโครงการ 2 ปี มั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริง เนื่องจากที่ผ่านมาสาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจากจำนวนของท่อระบายน้ำมีไม่เพียงพอที่จะระบายน้ำจากพื้นที่น้ำท่วม สำหรับการวางท่อขนาด 2.10 x 2.10 เมตร เป็นท่อขนาดใหญ่จะช่วยระบายน้ำได้มาก พื้นที่ที่สามารถรองรับน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแก้มลิงธรรมชาติ คือ บึงทุ่งสร้าง ดังนั้น น้ำจากเมืองขอนแก่น ตั้งแต่ทิศเหนือ ทิศตะวันตกจะไหลมาตามธรรมชาติมายังบึงทุ่งสร้าง เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ดำเนินโครงการเพื่อรองรับทิศทางของน้ำให้เป็นไปตามแรงโน้มถ่วง”

นายธีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เทศบาลยังได้ทำโครงการรองรับน้ำของบึงทุ่งสร้าง เสนอไปยังกรมโยธาฯเพื่อปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพการรองรับน้ำที่เป็นแก้มลิง ที่มีขีดความสามารถในการรองรับน้ำได้ถึง 5 ล้าน ลบ.ม.ตามที่ได้คำนวณไว้แล้วจากพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 46 ตารางกิโลเมตร และ อปท.รอบข้าง 20 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเฟสที่ 1 ได้ขยายแก้มลิงไว้ก่อนนี้แล้ว ส่วนเฟสที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการของบประมาณจากกรมโยธา นอกจากจะปรับปรุงการรองรับน้ำแล้วยังจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต้องใช้งบประมาณอีกหลายร้อยล้านบาทซึ่งมีการประสานงานกันแล้วมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะดำเนินโครงการดังกล่าว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2